20 september 2023

Mulet och lätt duggregn framtill kl.11:10 därefter uppklarnande och soligt. Frisk till avtagande SV-vind (uppehåll mellan 6 – 8)

Ringmärkning från kl.7-8 gav 12 fåglar av två arter. Kungsfågel toppade med 7.

Sträckräkning södra udden 6-9 gav en sen 1k Silvertärna och 18+1 Prutgäss, ca: 100 Bläsänder, ett fåtal krickor och stjärtänder. Två Nötkråkor passerade fågelstation söderut. En Bivråk rastade på ön.

Fredrik, Bosse, Johanna, Göran och ny för dagen Cissi på station

På f.k anledning – allt utom ringmärkningen/ Göran

19 september 2023

Mulet och dålig sikt framtill kl.10:45 därefter uppklarnande och soligt. Måttlig till frisk S/SV-vind. Hård vind mot kvällen och till natten väntas 26 m/s byvind SV.

Ringmärkning från kl.8-11 gav 42 fåglar av fyra arter. Kungsfågel toppade med 26; en Stenfalk sågs tidig morgon samt en Blåhake söder om södra lunden.

Sträckräkning östra sidan kl.9-11 gav ca: 2970 Prutgäss, ca: 950 Bläsänder, en Årta, en 1k Fjällabb, en ad Tretåig mås alla str mot syd och en 1k Kentsk tärna förbiflygande/födosökande. Allt sågs helt nära östsidan och max 200 m ut ( slutade räkna när det klarnade upp då flockarna fortsatte längre ut och antalet prutgäss hade förmodligen blivit det dubbla om det räknats från kl.06-16 ).

På e.m räknades ytterligare 500 Bläsänder, 144 Stjärtänder och ca: 300 Prutgäss

Fredrik hittade en Dvärgsparv på södra udden, se foto av Fredriks kameradisplay.

En Dvärgbeckasin i Saltmar och en Rosenfink på norra delen av ön rapporterades av dagbesökare.

En Pilgrimsfalk drog mot syd över fågelstation.

En mycket fågelrik dag – minst sagt.

Fredrik, Bosse, Johanna och Göran på station

På f.k anledning – allt utom ringmärkningen &fotoDvärhsparv/ Göran

18 september 2023

Måttlig senare frisk SO vind uppehåll 

99 fågel 7 arter ringmärktes bl a 48 Kungsfågel och 41 Rödhake.

Bra SV-sträck m bl a 890 Bläsänder, 335 Stjärtänder och en mindre flock Prutgäss

Större piplärka str, Fiskgjuse och en Kentsk tärna 1k i Gjutvik

På station Fredrik, Bosse, Johanna och Göran

på f.k anledning – allt utom ringmärkningen/ Göran

17 September 2023

Klart väder och NV-vind. Ringmärkning utfördes av bröderna Norrby. Station var natten till idag fullbokad. Samtliga lämnade ön och Fredrik, Bosse, Johanna och Göran anlände på e.m/kväll. 160 Bläsänder, 35 Stjärtänder, en Ljungpipare och en Enkelbeckasin sträckte mot SV.

e u ringmärkarna/ Göran

16 september 2023

Klart väder större delen av dagen. Frisk sydvästvind. Varmt, dryga 15 grader

Föreningsaktivitet Sträckskådning med Mova Hebert under dagen. Totalt 11 personer deltog och fick se bland annat sträckande prutgäss och kärrsnäppor och en rastande varfågel.

Aron och Jesper såg en utter som fiskade med lycka utanför södra udden.

Karin och Viggo tog hand om två stora olika guidegrupper under dagen. Deltagarna på guidningen fick höra om stationens ringmärkningsverksamhet och fick se bland annat kungsfågel och ärtsångare visas upp i samband med ringmärkningen.

Ringmärkningen resulterade i 35 ringmärkta individer. Rödhake vanligaste arten.

/Viggo

3 September 2023

Näten sattes upp i månljus och stjärnklart och sen följde en dag med strålande sol och svaga vindar. Hela 63 fåglar ringmärkes varav 11 arter. Svarthätta blev dagens art med 34 individer och vi gladdes åt den enda adulta fågeln som var en svartvit flugsnappare. Några blåmesar och en törnskata gjorde sitt bästa för att bita ringmärkarna i fingrarna. Andra ringmärkta arter för dagen var trädgårdssångare, rödhake, lövsångare, ärtsångare, kungsfågel och koltrast.

Juvenil hanne svarthätta
Adult hanne svartvit flugsnappare

Ringmärkningen sköttes av Fredde och Anna

Vid tangenterna: Anna

2 September 2023

En blöt dag som varvades med störtskurar och uppehåll. Ringmärkningen satte nog rekord i att öppna och stänga nät under morgonen. Endast 11 fåglar ringmärktes. Men trots utmanade väder så blev det ändå en guidning med över 10 deltagare som fick lära sig om Landsort och ringmärkning av Håkan och Anna.

En juvenil kungsfågel hanne som ringmärktes under dagen

Ringmärkningen sköttes av Fredde och Anna

Andra spännande observationer under dagen var två ägretthägrar tillsammans med två gråhägrar som flög över ön. Det flög även över en havsörn med en trut i klorna.

Vid tangenterna: Anna

1 september 2023

Regnig dag, där vi tillbringade långa tider inomhus. Frampå eftermiddagen klarnade det upp och lite spaning från berget söder om stationen gav bla 3 lärkfalkar i nästan samma kikarefält samt en ung stängshök, troligen stäpphök.

Inomhus rensades avloppet både i duschen och handfatet. Nu rinner det som det ska.

Fortsatt på stationen: Magnus, Anders och Håkan. Fredde, Anna, Alexander, David, Liam, Adrian, Olof och Alfred kom ut med eftermiddags/kvällsbåten.

Vid tangentbordet / Håkan

27 augusti 2023

En klar och solig morgon till skillnad från gårdagen som var mest grå och dimmig.

Dagens ringmärkning gav blygsamma 14 fåglar av 6 arter fördelat enligt följande: svarthätta 5 ex, ärtsångare 4 ex, blåmes 2 ex och lövsångare, rödhake och talgoxe 1 ex vardera.

Två unga svarthättehanar, bägge födda i år. Den undre något yngre och den jobbar fortfarande på sin kroppsruggning, men tids nog kommer även den att få en snygg svart hätta. Foto: Marie Stridh
Det rådde inget tvivel kring vem som var morgonens “best in show”, priset gick tveklöst till denna gulliga rödhakeunge. Den kan vi nog stöta på både en och två gånger till i näten innan den är redo att flytta söderut. Foto: Marie Stridh

Under morgonens tidigaste rundor noterades en svart och snabb figur kuta över spången vid vassnäten- vattensork eller vattenrallsunge?! En fälla ställdes ut med förhoppning om ett svar på gåtan men det gav tyvärr ingen utdelning. Vi får hoppas på att mysteriet får sin upplösning under den kommande veckan, Carro önskar Bosse, Janne och Marie som ska fortsätta att märka några dagar god jaktlycka 😄

Sträckräkning skedde på södra (glasskiosken nedanför fyren) och räknande gjorde Janne och Mova. Vanligaste arter var storskarv (392 st) tätt följd av sjöorre (358 st.). Det var även gott om sträckande gulärla (30 st.). Ny art för Landsort 2023 var några passerande större korsnäbb. Bland vadare noterades små- stor och myrspov tillsammans med kärrsnäppa, större strandpipare, strandskata, gluttsnäppa och kustpipare. Sparvhök (ca 40 sträckande) och 2 bruna kärrhök, en tornfalk och flera havsörnar var rovfåglarna för dagen.

26 augusti 2023

Carro och Marie skötte dagens ringmärkning som gav 19 nymärkta fåglar av 11 arter. Talgoxarna ställde upp som vanligt och var talrikast med 6 individer, därefter bidrog pilfink, koltrast och svarthätta med vardera 2 individer. Utöver detta bjöds det på enstaka individer av lövsångare, ärtsångare, buskskvätta, grå flugsnappare, törnsångare, trädgårdssångare och blåmes.

Trädgårdssångare

Till dagens guidning kom 17 intresserade personer. Trots att nätfångsten under dagen inte varit så talrik, dök en talgoxe och en svarthätta upp lagom till guidningen och de blev mycket uppskattade och fotograferade.

Sträcket avspanades från södra udden med storskarv som vanligaste art med knappt 400 passerande åt söder. Små flockar med småspov och kärrsnäppa, några större strandpipare, gluttsnäppa och skärsnäppa representerade vadarna. Bläsand, kricka, sjöorre, ejder och svärta kan nämnas bland änderna. Några sparvhökar och tornfalk och ett par väldigt stationära havsörnar var rovfåglar som noterades under sträckspaningen.

20 Augusti 2023

Väder NO vind, mulet, ibland lite duggregn.

Tore hjälpte Liam med ringmärkningen som totalt gav 43 arter. I topp lövsångare och ärtsångare, men även en rödstjärt, två buskskvättor och en grönsångare märktes.

Nicklas, Micke och Simon tillbringade morgonen på norra delarna och hade bla en hel del sträckande strandskata, myrspov och kustpipare.

Någongång vid 11 tiden passerade en ortolansparv tätt förbi stationen. De medlemmar som valt att just då vara utomhus fick en fin obs. Så kan det gå.

19 Augusti 2023

Vind från NÖ , varierande molnighet en del sol mot kvällen. Ett morgonpiggt (ca 3 snåret) gäng tog sig hela vägen till norra udden och stötte en nattskärra vid fårhagen. I övrigt var sträcket lugnt. På södra var en rödstrupig piplärka höjdpunkten. Liam skötte ringmärkningen och det roligaste var en juv höksångare som fångades, larmades ut och sedan visades upp för intresserade.

Höksångare juv, foto Gustav Asplund

Säsongens första öppna guidning lockade 10 betalande och sköttes av Liam och Håkan.

På eftermiddagen satte Liam, Simon och Håkan upp nät i de två obestyckade nätgatorna i vassen : nu är hela den standardiserade rundan uppsatt. Niklas hade också en kentsk tärna vid Bredmarsbunkern på eftermiddagen.

Fjärilsfällan var på under natten och Niklas och Micke Å ägnade lång tid år att artbestämma fångsten. Även den rapporterades i Artportalen.

Nedtecknat direkt ur minnet av / Håkan

15 Augusti 2023

En kort promenad runt Bredmar i milt kvällsdis, visade näten proffsigt uppsatta, redo att tas i bruk. Gatorna vid vassnäten fint röjda och på den nyklippta fotbollsplanen lärde en pappa ut överstegsfinter till sin pojke. Myrnätsspängerna måste vi dock göra något åt, men vad, som inte innehåller tryckimpregnerat trä? Stationen i fin form efter sommaren och förråden påfyllda inför hösten.

Sträckspaning vid fyren under morgonen gav rätt mycket fiskmås, en kentsk tärna, skrattmås och några obestämda unga tärnor, samt flera gulärlor, trädpiplärkor och många sädesärlor. En sparvhök tiggde mat av sina föräldrar.

På lördag börjar ringmärkningen och på eftermiddagen sätter vi upp de resterande vassnäten.

// Håkan

5 augusti 2023

Dagen började med att båten fullsatt lämnade kvar oss på Ankarudden i väntan på båt nr 2 – gamNacke. 

Väl ute på ön började ringmärkningsansvarig (Caroline) med två medhjälpare (undertecknad och Carol) med prep av nätställningar. Lite röj återstår att göra (mest vassgatorna, där inga nät kom upp – måste röjas helt innan det är möjligt). Två nät var uppsatta under lunchvila – men ingen svala i maskorna. 

Tidigare anlända, Mova och Gunilla, började med att sätta ihop den nya våningssängen till rum nr.2 vilket pågick sent in på dagen. Gustav anlände efter lunch och Caroline och Carol tog sista båten hem. Kvar på station; Mova, Gunilla, Göran och Gustav.

Obsar under dagen – se Artportalen.

Text&foto: Göran

13 Juli 2023

Eva rapporterar att SFV fixat dörren till boden till vänster om grusvägen och att det varit myrangrepp i rum 3 och 4. Föreningens medlemmar har gjort en motattack, så nu luktar det lite av ättika i rummen.

17 juni 2023

Varm och solig dag som sedan övergick i lite mer molniga förhållanden. Redan 06.40 var det hett nog för skogsödlorna att vara pigga och prassla i buskarna.

Liam, Carro och Carol skötte vårsäsongens sista ringmärkningsdag som bjöd på 27 fåglar av 12 arter. Dagens vanligaste art i fångsten blev rörsångare med hela 6 ex. Utöver dom spelevinkarna blev det även talgoxe, kärrsångare, ärtsångare, törnsångare, nötväcka, koltrast, rödhake, stenskvätta, pilfink, grönfink och steglits i fångsten.

Ett steglitspar

Liam skötte dagens öppna guidning och kunde förevisa koltrast, törnsångare och nötväcka för besökarna.

Några av öns senaste tillskott, en pilfink och en koltrast

Efter guidningen plockades alla nät ner och ringmärkningen var därmed officiellt över för vårsäsongen. Det blev ett avslut redan idag eftersom det ser ut att bli regn till natten och det är betydligt trevligare att plocka in och förvara torra nät. Det har varit en finfin säsong som vid en snabb översyn genererat i 1389 ringmärkta fåglar där de vanligaste arterna har varit lövsångare (233 st), ärtsångare (176 st) och rödhake (168 st). Stort tack till alla medlemmar som har hjälpt till med ringmärkning och guidning under våren! 😊

Nu önskar vi en trevlig sommar (och ser fram emot hösten)! 🌞

Väldans frodig och somrig nätgata som nu får vila sig i form över sommaren.

På stationen: Carro, Carol, Liam, Johan S & Co

Hemvändare: Liam

11 juni 2023

Väder: Klart och nästan vindstilla, med mycket svag vind från SO. Temperatur på 13-15 C.

Ännu en solig och lugn dag. Härligt för dom som är ute och sommarbadar eller avnjuter en trevlig dag i naturen. Men för den som ringmärker innebär bra väder sällan bra med fågel, så även denna dag. Tre märkta fåglar av tre arter var en rätt mager fångst, men helt tomt var det inte i alla fall! Återigen ett stort tack till Tore för hjälpen med ringmärkningen!

I övrigt var det också lugnt på fågelfronten. Tornseglarna har börjat besöka holkarna mer regelbundet och det är inte otänkbart att en häckning är igång.

Vid tangentbordet, som även är enda personen ute samt hemvändare: Liam Martin

10 juni 2023

Väder: Varm och soligt med svaga vindar från SO. Vädret klart till halvklart.

En varm och solig dag, vilket resulterade i ett rätt magert utbud på fågel. Ringmärkningen gav totalt sex fåglar av sex arter. Under dagen kom Tore förbi och assisterade under märkning och guidning, stort tack till honom för det!

I övrigt även lugnt på sträckfronten. Fint väder har det varit i alla fall…

Vid tangentbordet: Liam Martin

28 maj 2023

En betydligt mer blåsig morgon och detta påverkade antalet nät som gick att sätta upp samt antalet fåglar som fångades i de nät som gick att ha öppna. Totalt blev det 11 fåglar av 8 arter som ringmärktes under morgonen. Ärtsångare blev dagens vanligaste art med 4 märkta individer och därefter fångades ett ex vardera av lövsångare, gransångare, rörsångare, törnsångare, härmsångare och stare. Onekligen en sångarnas dag (om än i liten skala)!

Under morgonen kontrollerades även en hane sädesärla som ringmärktes på stationen i juli 2020, och redan på den tiden var fågeln tre år eller äldre. Väldigt kul med en fågel som är trogen lokalen och som återvänder till oss, vi får hoppas på att den bjuder på ytterligare kontroller i framtiden (och gärna ett helt gäng ungar som vi kanske kan få äran att märka framöver också).

En gammal goding: sädesärla, hane.

Deltagarna i medlemshelgen lade några resultatlösa morgontimmar nere vid fyren, innan vi drog oss tillbaka till fågelstationen, för att värma sig lite. Några gick sedan smärre turer runt Bredmar, våta vägen besöktes och det cyklades längs vägen i hopp om att hitta t.ex. någon lundsångare.

Simon lade morgonen på norra delen av ön.

Alla åkte hem med tidiga eftermiddagsbåten förutom Zeke. Bosse och Fredde kom ut med vändande båt, bara för att upptäcka att det lilla kylskåpet i köket av misstag stängts av. Deras mat var varm och fick slängas. Här måste vi tänka ut en bättre lösning som omöjliggör liknande misstag.

27 maj 2023

Ringmärkningen sköttes av Carro och Yasmina och genererade i 38 nymärkta fåglar av 14 arter. Vanligast i fångsten var lövsångare (9 ex), ärtsångare (7 ex), törnsångare (4 ex) och grönfink (4 ex varav 3 årsungar).

Morgonens härmsångare, det var bra drag på den vill vi lova (skenet bedrar kan man säga) 😁

En av dagens höjdpunkter var en rörsångare med belgisk ring! Det blir kul att få ta del av återfyndsdata på den så småningom.

Rörsångare med belgisk ring, och det var bra drag på den med!

Deltagarna i det annonserade öppna huset (Eva, Anita, Catrine, Anders och Håkan ) tillbringade morgontimmarna på södra udden, där det var ganska lugnt. Vartefter dagen led förflyttade vi oss till fågelstationen och sedan längs grusvägen. I topp får man säga att den brandkronade kungsfågel som både sågs och hördes vid våta vägen var.

Simon och Zeke kom ut med eftermiddagsbåten och med gemensamma krafter monterades en av de nyinköpta IKEA våningssängarna (med stege !) . Dessutom lagades ett cykeldäck.

En guidning med 11 deltagare genomfördes.

Anders åkte hem med 1325 båten

21 maj 2023

Ringmärkning och sträckräkning hände. Sträcket var magert men Arvid och Uhlie räknade in tre kustlabbar. Ringmärkningen gav 22 fåglar av 8 arter med nio ärtsångare och fem lövsångare som de två talrikaste arterna. Dagens roligaste var den göktyta som märktes på fem-rundan. Fantastisk fågel!

En tropikflyttande ormhärmande hackspett, toppklass!

I övrigt kan nämnas att brandkronade kungsfågeln är kvar vid Våta vägen. All personal, Johan & Rasmus S, Maria S, Emma & Johan L, Arvid, Uhlie,  Elisabet O, Carolina L, Håkan G, lämnar ön. Bosse och Fredde anländer inom kort.

/Johan

20 maj 2023

Dagens verksamhet bestod av ringmärkning, sträckräkning, slitsamt pålastande av skräp på båt i Norrhamn, och guidning. Ringmärkningen, mellan 3:30-11:00, gav endast 17 individer av 6 arter och två kontroller. Magert, men mycket upplyftande med två ståtliga mindre korsnäbbshannar som fångades redan kring klockan fyra. För ringmärkningen stod Maria, Emma, Johan, Rasmus och Johan.

Maria håller i de två korsnäbbarna.

En annan rolig händelse var att årets första årsunge av grönfink märktes.

En årsunge grönfink i sin streckade juvenila fjäderdräkt.

Sträckräkningen var också mager, Arvid och Uhlie stod på södra och såg bland annat sjöorre 19, alfågel 14, småskrake 26 och svärta 41.

Håkan slet in både den brandkronade kungsfågeln och en ny blåhake norr om Södra lunden.

Stort event när mängder av skräp lastades på båt i Norrhamn för bortforsling till fastlandet, och Arvid, Uhlie och Håkan högg i med den äran.

Det är också roligt att så många kommer på stationens öppna guidningar, idag kom hela 15 gäster som fick se både lövsångare och ärtsångare i handen.

Inga lämnade eller tillkom. Imorgon smäller det.

/Emma, Maria & Johan

19 maj 2023

Dagens verksamhet bestod av ringmärkning, sträckräckning och bortforsling av skräp från stationen. Johan L har haft turen att de två föregående åren hittat biätare i maj månad på ön, vilket ledde till en del skämt om att det vore kul att hitta en i maj i år igen. Och jädrar i Landsorts lilla låda, så dök en biätare upp idag, rätt över ringmärkningspersonalen för tredje året i rad. Larmet missades tyvärr på södra, så väldigt kul att Oscar C hittade den där när den sträckte ut från ön i rak sydlig riktning.

Nu fångas övervägande små lövsångarhonor, där vissa är mossigt gröngula och andra är sobert grå och nordliga. Den här lilla damen var just nordlig och mycket fin.

Ringmärkningen startade vid 3:30 och avslutades på grund av mycket mager fångst vid 10:45. Märkningen gav 11 fåglar av 4 arter, med sju lövsångare som talrikaste art. Två fåglar pullmärkta 2020 på ön kontrollerades, en talgoxe och en gulsparv. Märkte gjorde Maria S, Emma L och Johan L.

En av dagens fyra märkarter, en gulsparvshanne.

På södra räknade Oscar C, Arvid P och Uhlie E, och bland annat sträckte vitkindad gås 254, sjöorre 94, svärta 141, ejder 88 och en gök. Roligt var även en aftonfalk som sågs både på norra av Göran A och nere i byn av Otto.

Ringmärkning i maj är ljuvligt när fångsten består av långväga gäster som denna trädgårdssångare.

Många lämnade ön idag, Anneli Y, Göran A och Oscar C, medan andra anlände, som Johan och Rasmus S, Elisabet O, Carolina L och Håkan G. Och stationen vill så klart tacka Lasse i byn som hjälpte oss att köra två lass skräp, bland annat gamla fönster, dörrar och ruttna spänger, till norra.

/Emma och Johan

14 maj 2023

Likt gårdagen bjöds det på sol, men lite mer vind.

25 fåglar fördelat på elva arter ringmärktes och ärtsångaren vann återigen tävlingen om vem som skulle bli “Dagens art”, med sju till antalet. Dagens favoriter var näktergalen och koltrasten.

Några såg en halsbandsflugsnappare, andra såg den inte. Sådana är spelets regler, alla är glada ändå.

Den svenska Jenny Lind
Sveriges nationalfågel

Carol och Carro höll en privat guidning som uppskattades av våra glada besökare.

Dagens besättning var Carol, Carro, Isabelle, Linnea, Per, Linda, Mikaela, Moa, Heidi, Uffe, Håkan, Roger, Göran, Gustav, Klas. Wow!

13 maj 2023

“Vilket kanonväder” hördes Isabelle utbrista lite väl ofta under dagen, men sedan blev det tyst och skönt när solstinget slog till. Sol och hyfsat vindstilla, fint!

Tosteblåvinge på svalört

25 fåglar, fördelat på nio arter, ringmärktes. Staren fick mycket uppmärksamhet, men även lövsångaren charmade sin omgivning både i gruppen och bland besökarna. Ärtsångaren vann stort med sitt antal (11). Guidningen som Carol och Roger bjöd på med demonstrationshjälp av Carro var omåttligt populär, vilket blev tydligt både i antalet åhörare och reaktionerna från dessa.

Totalt hade vi 30 betalande åhörare, några sent anslutande och till det stationens gäster !

Den älskvärda staren ❤

Dagens snackis har varit den brandkronade kungsfågeln (även känd som BK) som ska uppehålla sig på ön. Mycket snack och liten verkstad, då få faktiskt fick syn på den.

Dagens besättning var Carol, Carro, Isabelle, Linnea, Per, Linda, Mikaela, Moa, Heidi, Uffe, Håkan, Roger, Göran, Gustav. Kanongäng!

12 maj 2023

Totalt 22 arter ringmärktes, återigen med ärtsångare och lövsångare i topp samt också 3 blåhake.

En forsärla sträckte förbi Bredmar, i byn 2 svarta rödstjärtar och en vitgumpad buskskvätta rastade utanför fågelstationen.

Och lite lyckosamt (eller var det skickligt?), upptäcktes en praktejder från färjan på vägen hem vid Krokskär. Även den utgående turen fick se fågeln.

Hem åkte Fredde, Bosse , Otto och Stefan.

Ett helt nytt gäng kom ut för att besätta stationen under helgen.

11 maj 2023

Svaga vindar från SO, temperatur mellan 7-10 grader och klart väder.

!7 fåglar totalt märktes, lövsångare i topp och roligast en blåhake.

Dominerade arter på sträcket var svärta (126), därefter sjöorre (45).

På ön rastade en svartkråka som setts under flera dagar, precis som halsbandsflugsnappare. Nytt var en sjungande mindre flugsnappare.

Eftermiddagen/kvällen ägnades åt montering (utan manual, ingenting för riktiga män!) och provåkning av de nya cyklar som föreningen köpt in.

Dagens besättning var Fredde, Bosse, Otto, Stefan och Uffe.

9 maj 2023

41 fåglar ringmärkta, bl.a årets första blåhake. I topp ärtsångare (11), lövsångare (10) och rödstjärt

I övrigt passerade nästan 4000 vitkindade gäss, med tyngpunkten på sydudden.

På ön var den brandkronade kvar, likaledes halsbandsflugsnapparen. En turkduva verkar också vara stationär på ön.

Ute : Fredde, Bosse, Otto, Stefan L, Stefan E, Jon J. Hemvändare Mova och Simon.

8 maj 2023

Vind från SV, soligt och klart men kallt väder.

Ganska magert på ringmärkningen där Fredde, Bosse och Otto märkte 17 fåglar med ärtsångare och gransångare i topp.

Sträcket vid udden också tunt, men en vitnackad svärta (vaket upptäckt av Erik W.) tog ett tillräckligt antal svängar förbi udden, så att alla skådare fick se den.

På eftermiddagen tog Simon en tur norrut, och hittade en sporadiskt sjungande brandkronad kungsfågel vid våta vägen (en återupptäckt?) och en halsbandsflugsnappare vid skjutbanan.

Vi gick också runt på ön för att leta nedfallna holkar (vi har fått några påpekande om sådana). Några hittades (en till höger längs vägen förbi alridån upp mot toppbunkern, en i norra lunden). Det jobbet bör fortsätta i veckan och under nästa helg. Rör inga holkar som inte är trasiga, häckning kan pågå !

På åkte hem gjorde Göran, Roffe, Magnus och Håkan. Fredde, Bosse, Otto, Simon, Jon, Mova och Stefan stannade. Stefan kom ut.

Vid tangentbordet / Håkan

1 maj 2023

Överraskande långsam dag vid ringmärkningen (kl 04:00 – 10:00). Fram till klockan 10 fångades 12 fåglar av 7 arter, tre fåglar kontrollerades. Rödstjärten som fångades i lördags hade lagt på sig hela 1,8 gram och gått upp två steg i fett, så den verkar rasta här innan den flyttar vidare. Roligaste nymärkningarna var två eleganta sädesärlor. Ringmärkningen sköttes av Max, Emma och Johan L.

De två sädesärlehannarna.

Mellan de magra rundorna kollades det sträck från stationen och värda att nämna är en stenfalk och en råka som båda drog norrut.

På södra räknade Raul, Johan G och Håkan. I skrivande stund saknas annan information än att en svartkråka drog SV klockan 06:07 och att en ortolan sträckte norrut vid samma tidpunkt.

Gissningsvis lämnar alla ön utom Raul.

/Emma & Johan som suttit bakom tangenterna under helgen.

30 april 2023

Dagen präglades av start västanvind runt 10 m/s och trots cirka sju grader och sol var det en kall dag. Det sträckräknades, ringmärktes och guidades. Ringmärkning klockan 4 till 10, med de fyra stationsnäten nere på grund av vinden, gav endast 15 fåglar av sju arter. Kul med årets första svartvit flugsnappare. En specialguidning utfördes också med en mycket trevlig familj som var på märkningen och fick se bland annat gransångare, taltrast och svartvit flug.

Dagens unga hanne svartvit flug.

På södra räknade bland annat Raul och Didrik. Värt att nämna är till exempel ägretthäger 1, råka 3, kustlabb 1, svärta 169, sjöorre 265, småskrake 48. På Stångskär rastade tre skärsnäppor. Emma och Johan hade också en jorduggla insträckandes mot Bredmar från sydost.

Många åkte hem idag, bland annat StOF-ungdomsskådarna/Fältbiologerna, Anders och Didrik. Anlände gjorde Anneli, Agneta och Hans. Kvar på stationen är även Håkan, Emma, Johan, Max och Raul.

29 april 2023

Det går inte an att starta med något annat än dagens sibiriska knölsvärta som Raul V upptäckte när den rundade udden tidigt på morgonen. Extra kul att StOF:s ungdomsskådare var på plats när denna enhörning drog kvickt förbi. Av intresse från södra var också en kärrhök som upptäcktes sent, men spikades som 2k stäpphök längre norrut på ön av StOF:s ungdomsskådare (och Fältbiologer), bland annat Max K, Adrian T, Alfred T-B, Alvin J, Liam G, och Axel M.

I övrigt en kall cirka åttagradig dag med till början svag sydlig vind, sedan ökande framåt dagen. Men tropikflyttarna på ön gav en ljuvlig vårkänsla, vilket märktes i dagens fångst då lövsångare var den vanligaste arten med 16 fångade individer. Emma L och Johan L skötte märkningen som totalt gav 49 fåglar av 17 arter, där andra tropikflyttare som rödstjärt (stilig ung hanne) och ärtsångare lyste upp tillvaron för de knölsvärte-suktande märkarna. Klockan 11 var det nio personer på dagens guidning, mycket trevligt.

En av dagens ljuvliga lövsångare.

Det fångades även en avvikande taltrast som med sina vita fjädrar (leucistisk med en del vita mellersta täckare samt mycket vitt i ansiktet och i nacken) gav ett närmast jordtrast-liknande intryck. Från assisternas sida vill det tilläggas att taltrasten var gullig.

Den gulliga taltrasten <3

Bland andra räknade Raul och Didrik sträck på södra udden. Värt att nämna är svärta 490, sjöorre 707, ejder 307, alfågel 122, småspov 3, gråhakedopping 4, och så klart alkor så som sillgrissla 87, tordmule 52 och tobisgrissla 2.

Mycket folk på stationen! Förutom ovan nämnda är Håkan, Anders L och Johan G på stationen.