6 juni 2024

Vind från SV, inte samma värme som tidigare. Fortsatt magra ringmärkningssiffor, endast 11 fåglar märktes av Bosse. Både kärrsångare och rörsångare märktes och skillnaderna kunde studeras i labbet.

Cissi, Tore och Håkan hjälpte till att plocka, vilket inte var särskilt betungande.

På ön noterades bl.a 2 lundsångare och 12 härmsångare.

Och eftersom det var nationaldagen:

/ Håkan