6 juni 2024

Vind från SV, inte samma värme som tidigare. Fortsatt magra ringmärkningssiffor, endast 11 fåglar märktes av Bosse. Både kärrsångare och rörsångare märktes och skillnaderna kunde studeras i labbet.

Cissi, Tore och Håkan hjälpte till att plocka, vilket inte var särskilt betungande.

På ön noterades bl.a 2 lundsångare och 12 härmsångare.

Och eftersom det var nationaldagen:

/ Håkan

30 maj 2024

Under början av natten dimma, därefter svaga vindar från sydsektorn, några skyar på morgonen.

Ringmärkningen började bra med en ung höksångare i första rundan. Därefter såg vi ca samma mönster som de andra dagarna, dvs väldigt få fåglar. Totalt märktes 9 fåglar, bla en kärrsångare. Fredde stod för ringmärkningen, assisterad av Tore och Håkan

Fredde hittade också dagens art: en vitnäbbad islom i sommardräkt som gick rakt över ön, på fint håll för oss som stod utanför stationen. På södra udden lyckades man också få in fågeln.

Fotograf : Fredrik Forsberg, Tyresö

Längs vägen mot norr är lundsångarna kvar; en sjungande vid våta vägen och en nära skjutbanan.

/ Håkan

29 maj 2024

Svaga vindar från SÖ, ökande molntäcke och vid ca 9 tiden började regnet och näten togs ner.

Mager fångst, totalt märktes 8 fåglar varav 3 härmsångare. Ringmärkare var Fredde, med hjälp av Håkan och sedan Tore.

Stefan och Stefan var nere på södra udden och rörde sig sedan runt på ön. Ganska lugnt. En lundsångare vid Saltmarbunkern. En turkduva visade sig kring stationen.

/ Håkan

21 maj 2024

Vindar från NO, sol och inga moln. Alla nät hölls inte öppna pga vind och några stängdes av samma anledning under dagen. Endast 8 fåglar ringmärktes. Fredde ringmärkte med Bosse som assistent. Tore och Håkan gick också några nätrundor.

Ett par obsar på rosenfink gladde runt stationen och nere på sydudden hade Janne dvärgmås och myrspov.

Tommy var på de nordliga delarna av ön och letade bla efter den praktejder som setts väster om ön. Men den vägrade att visa sig.

/ Håkan

14 maj

Svag vind från SÖ, soligt och klart. Varmt.

Monica, Fredde och Jesper ringmärkte totalt 5 lövsångare, 2 ärtsångare och 1 näktergal. Dessutom 4 kontroller. På ön verkar det som att det kom in en del spännande fågel på förmiddagen; kärrsångare, blåhake, mindre flugsnappare, flera grönsångare och härmsångare. Se artportalen för hela bilden..

Övriga gäster var Bosse, Anders W och Håkan.

/ Håkan

12 maj 2024

I svaga vindar och strålande sol njöt både skådare och fåglar på ön. Totalt märkes 32 fåglar och 13 olika arter. Flest individer blev rödstjärt, ärtsångare och lövsångare. Dagens mest spännande arter var en blåhake och näktergal. Vi märkte även stenskvätta, gransångare, svarthätta, rödhake, svartvit flugsnappare, pilfink, hämpling och gulsparv.

Blåhake hona 2k

Näktergal 2k

vi fångade även några redan ringmärkta fåglar varav två var extra roliga. En talgoxe ringmärktes som bounge redan sommaren 2018 så den är hela 6 år gammal och har aldrig fångats i näten förrän idag.

vi fångade även en gulsparv som tidigare ringmärkts på Landsort och som nu är 5 år.

Rödstjärt hane, dagens vanligaste fågel

Tack för den här helgen och speciellt tack till alla som kom på lördagens guidning! 🤗

Mattias och Anna skötte ringmärkningen, vid tangenterna Anna 😊

Skogsödla som solade sig på spängerna

11 maj 2024

Strålande sol och svaga sydliga vindar gjorde att fåglarna tyvärr valde andra ställen att rasta idag. Det ringmärktes bara 8 fåglar under dagen men hela 6 olika arter (sädesärla, svarthätta, rödstjärt, gulsparv, ärtsångare och lövsångare).

Sädesärla

Det fångades några kontroller (redan ringmärkta fåglar) som visade sig vara intressanta. En pilfink och en gulsparv som båda blivit märkta som ungfåglar sommaren 2019. De har lyckats hålla sig vid liv och dessutom aldrig fångats under dessa fem år. Kul att de kom tillbaka en sväng 😍

5 år gammal pilfink
5 år gammal gulsparv hane

ringmärkningen sköttes av Mattias och Anna, vid tangenterna Anna 🙂

10 maj

Idag har solen värmt ön och lockade fram både ormar och rovfåglar. Dagens största glädje var en hona stäpphök som cirkulerade ön några gånger under dagen och som kanske fortfarande håller sig kvar i omgivningarna…

Stäpphök (foto: Fredrik Forsberg)
Stäpphök (foto: Fredrik Forsberg)

Ringmärkningen gav 24 fåglar fördelat på 10 arter där lövsångare och ärtsångare var de vanligaste. Vi fångade även svartvit flugsnappare, rödstjärt, gulsparv, grönsiska mfl. Roligaste fyndet i näten var en större hackspett.

Vi gladde oss även åt en gräshoppssångare som sjöng och sågs nära fågelstationen.

Hanne större hackspett

Ringmärkningen sköttes av Fredde och Anna.

Vid tangenterna: Anna 🙂

9 maj 2024

Dagen började vindstilla och molnigt. Hela 48 fåglar märktes fördelade på 13 arter. Dagens vanligaste fågel var lövsångare, vilket passade bra eftersom det även är Sveriges vanligaste. Fredde och Anna skötte ringmärkningen och vi blev extra glada för en svängig göktyta, färgglad buskskvätta och årets första trädgårdssångare. Andra fåglar i fångsten var rödstjärt, törnsångare, ärtsångare, gransångare, bofink, svarthätta, talgoxe och en gammal koltrast. Dagens bevisat äldsta fågel var en stenskvätta som märktes på stationen för hela 4 år sedan! Dagens stolpe ut var vattenrallen som svischade in i ett av vassnäten, Annas sprang men rallen lyckades rymma ur nätet bara någon meter framför och sprang retfullt på spången innan den vände in i vassen igen.

Göktyta
Buskskvätta
Trädgårdssångare
Den här honan stenskvätta hade redan en ring och vid kontroll visade det sig att hon ringmärktes för hela 4 år sedan på Landsorts fågelstation, varmt välkommen tillbaka 🙂

Vid tangenterna och bakom kameran: Anna 🙂

3 maj 2024

Kall vind från NÖ, på morgonen något mulet, under dagen uppklarande. Fredde ringmärkte tillsammans med Håkan. Många tomma nätrundor, endast 2 fåglar ringmärktes.

En ad bredstjärtad labb , vaket upptäckt av Fredde när den flög söderut längs västsidan piggade upp dem som stod vid fågelstationen.

Fågeln rundade sedan södra udden till glädje för skådarna där och fortsatte sedan österut.

Gustav, Håkan och Fredrik åkte hem, Anders är kvar. Ut kommer bl.a Mats, Ebba och Mattias.

/ Håkan

2 maj 2024

Vind från NO, medelvind ca 10 m/s och mycket magert med fågel. Fredde märkte och hade Håkan som lärling. Endast 3 fåglar märktes och en koltrast märkt förra året, var det enda återfyndet.

Anders och Micke spanade sträck på södra udden, där ett hundratal melannitta sträckte. Se artportalen för detaljer.

En turkduva som passerade stationen på väg söderut, hördes sedan spela i byn.

Tappra skådare kämpar på i NO vinden

/ Håkan

1 maj 2024

Kalla och måttliga vindar från nordost, och soligt. Ringmärkningen gav 15 fåglar, med gransångare i topp (8). Roligast var ett återfynd av en ärtsångare som hade märkts på Landsort 4 år tidigare. Många långa flyttningar som den fågeln överlevt, för att återvända till oss.

Micke, Erik, Simon, Anders, Roger räknade sträck vid södra udden, som tyvärr också var magert. Se artportalen för detaljer.

Solblänk vid myrnätet

30 april 2024

Varmt, soligt och vindstilla.

Fredde ringmärkte, hjälpt av Håkan och Janne och totalt märktes 29 fåglar med ärtsångare i topp. Roligaste art var en göktyta, som tydligt demonstrerade varför fågeln kalla vendehals på dansk.

Erik, Didrik, Simon och Micke räknade sträck på sydudden. Fullständiga resultat i Artportalen med nämnas kan 1158 svärta, 1568 sjöorre, 136 kricka, 113 strandskata , 36 gråhakedopping och en insträckande jorduggla.

En del av detta sågs även från fågelstationen, där de ringmärkande höll utkik mellan nätrundorna.

29 april 2024

Måttlig vind från SO vridande mot SV , mulet ibland blå himmel

Ringmärkningen (Fredde märkare med Håkan som lärling och Janne som plockare ) gav 14 märkta fåglar med lövsångare, ärtsångare och rödhake i topp.

Sträckte lite nät på eftermiddagen och satte upp 2 nät söder om stationen.

Sträckräkning av Simon, Anders och Didrik på södra udden gav bla svärta 1019, sjöorre 1244 samt en lärkfalk.

.Anders åkte hem, Erik och Micke kom ut.

Vid tangenterna / Håkan

28 april 2024

Medelhård vind från öst och uppehåll med stunder av sol. Ringmärkning från 4:00 till 11:00, av Emma, Johan och Anna, gav 27 märkta fåglar av 9 arter och två kontroller. Bästa märkarten, och helgens art, var gransångare med 14 fångade. Dessutom kul med ett par lövsångare, och två mycket fina ärtsångare (se bild).

Noterbara obsar från södra var till exempel omkring 1300 sträckande sjöorrar och cirka 1300 sträckande svärtor, två insträckande ladusvalor, en trädlärka och en stenfalk på aphåll. Gräshoppsångaren var kvar och kröp omkring i buskarna för tredje dagen i rad. En småspov rastade vid Vadarbunkern.

De flesta lämnar nu efter lunch, Didrik är kvar.

/Johan

27 april 2024

Vädret hade förutspåtts mycket skickligt av SMHI vilket gav uppehåll vid klockan fyra då näten sattes upp för ett par timmars märkning innan de togs ner på grund av regn. Men regnet slutade sedan enligt prognos och det kunde då märkas fram till klockan 12. Med vindar från sydost fylldes ön med fågel. I första ljuset kom gransångare, senare under morgonen kom det svarthättor.

Dagens art, gransångare.

Ringmärkningen från 04:00 – 12:00, med uppehåll från 6:30 till 8:30, gav 48 fåglar av 12 arter. Gransångare stack ut med 17 ringmärkta, med en skön variation av små mossgröna (minsta med vinge 59) till stora grå (största med vinge 68). En tidig törnsångare överraskade. Rykten säger att Landsort fångade törnsångare före Ottenby i år. Av de fyra kontrollerna var en gammal gulsparvshanne roligast. Han märktes den 10 juli (av MDS) 2020 här på ön som en ungfågel. Nu fyra år senare är det kanske en hemortstrogen häckande fågel. Ringmärker denna helg gör Emma, Johan och Anna.

En mycket tjusig gammal (3+) rödvingetrast som märktes.

Klockan 11 var det guidning i solskenet och nästan 20 glada gäster fick se både törnsångare och svarthätta, en dag i april.

Sträck: Sträckräknadet var med fokus på rara melanittor, det gav drygt >1300 sjöorre och cirka 370 svärta. En jorduggla sträckte in (Lars L), småspov 4, och gräshoppsångaren på södra från igår var kvar. I övrigt kan nämnas att Liam G hittade en ringtrast på södra och att årets första ladusvala sågs.

Det är mycket folk på stationen!

/Johan

20 april 2024

Vindar från nord och riktigt kallt, små snöflingor i luften.

Totalt ringmärktes 16 fåglar med rödhake i topp av Carro med hjälp av Carol.

Håkan guidade 2 personer och Carro visade upp flera märkta fåglar inne i labbet.

Den nya armaturen som monterats dagen innan av Anders, lyste mycket svagt på morgonen, vilket gav oss lite panik innan vi insåg att det fanns en dimmerfunktion.

Den röda gladan verkar ha fäst sig vid Landsort, sågs av Magnus, under dagen, som också hade en dvärgbeckasin i Saltmar.

/ Håkan

15 april 2024

Svag vind från NV, fantastiskt solsken, riktig vårvärme i lä av glasskiosken uppe vid fyren. Passerade gjorde en blåhök hone, en jorduggla och en röd glada, den sistnämnda mot syd. Över havet stora flockar sjöorre, en del svärta, ejder och alfågel. Vissa problem reda ut vad som är lokala förflyttningar och vad som kan räknas som sträck.

En trädlärka gladde också med sin sång under morgonen.

Solens euforiska inverkan på gamla och sjuka kroppar, är jag bara tvungen att fira med ett låttips (enda gången, lovar)

https://www.youtube.com/watch?v=MR4o8PrsdHU

// Håkan

14 april 2024

Regn på morgonen, vid 6 tiden upphörande. Vindar från västsektorn, på eftermiddagen ökande tillsammans med regn.

Ringmärkningen (Viggo och Jesper med Håkan tittandes på i labbet) gav totalt 17 fåglar med en tidig lövsångare och två tidiga svarthättor (fenologiskt rekord för Landsort vad vi kunnat utröna). Det ringa antalet fåglar, möjliggjorde pedagogiska genomgångar av ålderskaraktärer av Viggo i labbet.

Ovan järnsparv och jag tror de vita fläckarna på de större täckarna visar att detta är en fågel med ålder 2CY.

Ovan gärdsmyg, där Viggo pekar ut ruggningsgränsen i de större täckarna.

Vad övrigt vad gäller fågel, toppas dagens lista av en blå kärrhök hona.

Fullständiga artlistor som alltid i Artportalen.

// ringmärkarna

13 April 2024

Vädret lite tjurigt på förmiddagen, mot eftermiddagen solsken. Bitvis besvärande vind från SV.

Ringmärkning från 0500 av Norrbybröderna Viggo och Jesper i det nymålade labbet och med nyputsade fönster (tack Marie !). Håkan deltog sporadiskt. Viggo visade mycket pedagogiskt man åldersbestämmer rödhake och blåmes. Även åldersbestämning hona bofink visades.

Totalt ringmärktes 20 fåglar, av följande arter:
rödhake 12
bofink 2
koltrast 2
talgoxe 2
gransångare 1
sädesärla 1

11:00 genomfördes årets första guidning med 8 intresserade deltagare (Jesper och Håkan).

(tom SLs bussar har nu reklam om flyttfågelskådning på Landsort !).

Jesper S var nere på södra udden och kollade in sträcket. Dominerande art alfågel.

Av övrigt kan nämnas en ägretthäger över Bredmar, en snösparv över Bredmar, 1 kustlabb och 1 trädpiplärka.

Som alltid; se Artportalen för fullständiga artlistor.

// Ringmärkarna

Kort sammanställning av ringmärkaråret 2023

Som redan har skrivits i tidigare dagboksinlägg avslutades säsongen den 11 november när näten plockades in för vintern och vi kan nu göra en liten summering av ringmärkaråret som gått.

Totalt ringmärktes 4200 fåglar av 67 arter under perioden april-början på november, med ett kort uppehåll under högsommaren. De fem vanligaste arterna i fångsten var följande: kungsfågel 856 ex, rödhake 490 ex, lövsångare 327 ex, gråsiska 332 ex och svarthätta 301 ex. Bland de mer ovanliga arterna i fångsten finner vi bland annat pärluggla 3 ex, nötkråka 1 ex, tajgasångare 3 ex, lundsångare 1 ex, busksångare 1 ex, brandkronad kungsfågel 3 ex, mindre flugsnappare 3 ex, vinterhämpling 1 ex och mindre korsnäbb 2 ex.

Onekligen en superinsats från samtliga inblandade; fåglar, ringmärkare, assistenter, guider och diverse andra fågelvänner som har hjälpt till och förgyllt året. Tack! ❤

/ Carro

Nedan finner ni ett litet urval från årets fångst, utan inbördes ordning 😉

Uppställning, uppifrån och från vänster till höger: stare, domherre (hona), stjärtmes, brandkronad kungsfågel, rödhake, skäggmes (hona), pilfink, blåmes och härmsångare.

Och så årets vanligaste art i fångsten, kungsfågel. Hurra!

PS. Om man är sugen på ännu fler fågelbilder kan fågelstationens Instagram rekommenderas, den hittar ni här:

https://www.instagram.com/landsorts_fagelstation/

12 November 2023

Ingen ringmärkning eftersom näten togs ner igår och rätt lite skådning också. Istället tömde Mats ringmärkarlabbet inför jobbet med brandisoleringen (dubbel gips eller minerit i taket) och vi andra röjde biblioteket för att kunna tjäna som upplagsplats under de kommande byggnationerna.

/ Håkan

11 november 2023

Årets sista ringmärkningdag bjöd på växlande molnighet med ljumma sydliga vindar. 75 fåglar nymärktes varav mer än hälften var gråsiskor. Andra arter som märktes var talgoxe, rödhake, grönsiska, gärdsmyg, domherre, sävsparv, blåmes, bofink, skäggmes, gulsparv och koltrast.

Det fångades även många kontroller (redan ringmärkta fåglar). De mest spännande återfynden var en koltrast som märktes redan 2016, en talgoxe som märktes 2018 samt en entita som även den märktes 2018. Kul att de trivs på ön så vi fick träffa dem igen 😊

Adult talgoxe
Adult hanne gråsiska
Entita
Skäggmes hanne

Andra fåglar som observerats på ön under dagen var bland annat havsörn, vattenrall, nötkråka, större hackspett, rödbena, sidensvansar, ejdrar och enkelbeckasiner.

Mats såg tolv korpar men inte tretton, vilket de övriga skådarna var glada över.
En annan höjdpunkt för ringmärkarna var att stifta bekantskap med kanintaxen Frank 🩷

Nu har näten tagits ner för säsongen och de kommer inte upp igen förrän framåt våren. Stort tack till alla som hjälpt till under säsongen! 🤗

Vid tangenterna Anna

31 oktober 2023

Bra sikt framtill kl.8:35 då dimman rullar in över ön. Sparsamt med sträck öster om fågelstation från kl. 7 – Bläsänder, Svärta och Tordmule. Nära överflygande Snösparv, Lappsparv och Vinterhämplingar mot norr. 

Den svaga SV-vinden mojnar ut till vindstilla, regnet tilltar och varar till skymningen. En tur till Gjutvik efter lunch gav tre Skärsnäppor. NV-vinden tilltar mot kvällen efter regnet och är nära 12 m/s i byarna.

Ringmärkning: –

Kvar på stn: Göran

// Göran

8 november 2023

Ute över dagen, men skriver ändå av ren glädje.

En i huvudsak gråmulen dag med lätt regn, men korta solglimtar på f.m . Svag till måttlig SSV – vind därför utfördes en transport av byggmaterial från fyren till Ankarudden m h a helikopter mest hela dagen – inge bra för rastande fågel på södra udden.

Dock var den skulkiga lärkan kvar på hamnplan i Storhamn – en 1k Sånglärka – visade det sig med lite bilder.

Övrigt: ca:40 Skärsnäppor på Yttre karvasen och 15 Vinterhämplingar rastar på ön. Två Varfåglar norr om Pestkyrkogården.

Sträckräkning: – 

Ringmärkning: –

Sovit över: Gudrun

Hemvändare: Gudrun&Göran

// Göran

4 november 2023

En regnig dag gav en försenad och rejält begränsad ringmärkning. Dagens fångst blev 16 fåglar av 9 arter enligt följande: kungsfågel 3, grönsiska 1, gråsiska 5, rödhake 1, stjärtmes 2, gulsparv 1, talgoxe 1, sidensvans 1 och koltrast 1. Det vill säga exakt vad som behövs för att göra en bra dag!

Dagens stjärtmesar, för gulliga!

Och så ett litet urval av bilder för att illustrera vätan till er stackare som eventuellt går miste om den:

Roger och Isabelle åkte hem under dagen och Göran kom ut på eftermiddagen.

/Carro.

30 Oktober 2023

Avtagande vind från NÖ stundtals regn, men mestadels uppehåll. Carro och Carol ringmärkte totalt 38 fåglar, med gråsiska i topp (18).

På ön var det en senhöstlik artsammansättning; flera flockar sidensvans, gråsiska, koltrast , snösparvar (minst 20 i kummelhålet), bergfink, domherre samt en del vinterhämplingar. Forsärla observerades flera gånger, bla 2 ex lite norr om västerhamn.

Lagom till att färjan gick hem började det regna . Carro, Carol, Håkan, Liam och Alfred åkte hem, Göran stannade kvar.

Vid tangentbordet / Håkan

Tillägg/ Göran

En Svart rödstjärt ses på södra udden. 24 Vitkindade gäss rastar på Norrudden och en Morkulla vid Bredmar. Dessutom kontrollerades en Entita …

29 oktober 2023

Ojoj, vilken dag! Krispig morgon med frost och is som även bjöd på en färgglad soluppgång. Massor av fåglar på ön vilket även visade sig i antalet nymärkta fåglar som blev hela 242 individer varav 201 var gråsiskor som kom i stora flockar och fastnade i näten. De andra arterna som fångades under dagen var: grönsiskor, stjärtmesar, domherrar, rödhake, blåmes, talgoxe, gärdsmyg och gulsparv. Dagens allra första fångst var den brandkronade kungsfågeln som fångades dagen innan, så den släppte vi iväg direkt och önskar lycka till på vägen och välkommen tillbaka till våren.

Vacker morgon med frost på spängerna
Skäggmes hane
Skäggmes hona
Liam märker gråsiskor direkt vid nätet. När det är så här många fåglar så tar vi inte lika många mätvärden utan fokuserar på att snabbt och effektivt sätta ringar och registrera vilken art. Fåglarna ligger i som fickor i nätet i väntan på att vi kommer och plockar ur dem.

Ringmärkningen sköttes av Liam M och Anna och vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla de på stationen som hjälpte oss under dagen så vi kunde ha samtliga nät öppna trots det stora inflödet av gråsiskor. Tore och Alfred assisterade med att plocka fåglar. Adrian och Liam (ungdomsskådare) bar fågelpåsar till och från näten och höll utkik vid stationsnäten. Niklas lagade spången i vassen som gått sönder under en av höstens alla stormar.

Vid tangenterna och bakom kameran: Anna

28 oktober 2023

Dagen började molnigt med friska vindar och slutade i solsken. Fågelmässigt var det en strålande dag med hela 83 nymärkta fåglar. Hela 15 olika arter och dagens höjdpunkt var en brandkronad kungsfågel. Flest grönsiskor, gråsiskor, stjärtmesar och hela 10 domherrar.

Andra spännande arter som sågs av skådare på ön var ringtrast och många snösparvar.

Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågeln studerar litteraturen noga så ringmärkarna bedömer rätt kön och ålder.
Gråsiska
Liam med en hel familj gråsiskor som fick flyga iväg tillsammans efter att de blivit märkta.
Fina detaljer på en sidensvans.
Sidensvans
Stjärtmes
Jämförelse mellan två domherrar honor och deras ruggräns. Dvs skillnaden mellan nya och äldre fjädrar som hjälper oss att åldersbestämma fåglarna.
Trädkrypare
Domherre herre
Ett sista tjuvnyp av dagens sista fågel 😅

Ringmärkningen sköttes av Liam och Anna med ett inhopp av Viggo Som gav en hjälpande hand vid lunchrusningen i näten.

Vid tangenterna och bakom kameran Anna 😊

26 oktober 2023

Dagen började med regn och kraftig blåst så näten sattes upp senare på dagen och endast 3 nät kunde öppnas i den starka ostvinden. Fångsten blev knaper med endast ett fåtal fåglar varav flest blåmesar, men även gråsiska och entita.

Dagens roligaste fynd var en äldre blåmes som var i aktiv komplett ruggning (byte av samtliga fjädrar) trots att det är slutet av oktober då vi förväntar oss att de flesta fåglar är klara med sin sommar ruggning.

2k blåmes där man kan se växande handpennor samt några rejält gamla stjärtpennor som även de ska bytas. Denna blåmes var märkt på stationen redan 2019, då som ungfågel 🐣

Kvar på stationen: Fredrik, Håkan och Anna

Vid tangenterna: Anna 😊

25 Oktober 2023

Hårda vindar från ost till nordost, därför bara 4 nät öppna mellan 730 och 1200.

11 fåglar märktes med rödhake i topp. En brandkronad kungsfågel på slutet, piggade upp en annars rätt kall dag.

Ganska stilla i i övrigt, men nämnas kan 2 snösparvar och 1 sträckande duvhök .

Bosse ringmärkte, Håkan och Fredde plockade. Karin och Eva spanade sträck på södra udden. Teet tillbringade morgonen på norra udden.

Teet reste hem och Sissi kom ut.

Vid tangenterna / Håkan