Kort sammanställning av ringmärkaråret 2023

Som redan har skrivits i tidigare dagboksinlägg avslutades säsongen den 11 november när näten plockades in för vintern och vi kan nu göra en liten summering av ringmärkaråret som gått.

Totalt ringmärktes 4200 fåglar av 67 arter under perioden april-början på november, med ett kort uppehåll under högsommaren. De fem vanligaste arterna i fångsten var följande: kungsfågel 856 ex, rödhake 490 ex, lövsångare 327 ex, gråsiska 332 ex och svarthätta 301 ex. Bland de mer ovanliga arterna i fångsten finner vi bland annat pärluggla 3 ex, nötkråka 1 ex, tajgasångare 3 ex, lundsångare 1 ex, busksångare 1 ex, brandkronad kungsfågel 3 ex, mindre flugsnappare 3 ex, vinterhämpling 1 ex och mindre korsnäbb 2 ex.

Onekligen en superinsats från samtliga inblandade; fåglar, ringmärkare, assistenter, guider och diverse andra fågelvänner som har hjälpt till och förgyllt året. Tack! ❤

/ Carro

Nedan finner ni ett litet urval från årets fångst, utan inbördes ordning 😉

Uppställning, uppifrån och från vänster till höger: stare, domherre (hona), stjärtmes, brandkronad kungsfågel, rödhake, skäggmes (hona), pilfink, blåmes och härmsångare.

Och så årets vanligaste art i fångsten, kungsfågel. Hurra!

PS. Om man är sugen på ännu fler fågelbilder kan fågelstationens Instagram rekommenderas, den hittar ni här:

https://www.instagram.com/landsorts_fagelstation/