Blog Image

Landsort Birds Diary!

13 juni 2021

Uncategorised Posted on 13 Jun, 2021 13:47:32

Klart väder under hela dagen.
Vinden nordvästlig, 6-9 m/s
Temperaturen 14-16 grader.

Liam, Carol, Johan och Alva åkte hem under dagen.

En solig dag med lågt tempo på fågellivet. Enstaka sjungande näktergal, härmsångare, ärtsångare och törnsångare hördes kring stationen, samt en kärrsångare på motsatt sida av Södra lunden. Väldigt lite sträckande fågel. I ringmärkningen var fångsten mager, men en busksångare fångades under morgonen vilket förgyllde dagen.

Dagens märkta:
Sädesärla 3
Stenskvätta 1
Busksångare 1
Rörsångare 2
Ärtsångare 1
Grönfink 3
Totalt 11 märkta av 6 arter

/Liam12 juni 2021

Uncategorised Posted on 12 Jun, 2021 17:47:37

Vädret stundom regnigt, stundom soligt under dagen. Vindar V-NV, 6-9 m/s. Temperaturen kring 14-16 grader.

Stationen bemannas av: Liam, Carol, Johan, och Alva.
Roger och Göran reste hem under dagen.

Sträckräkning vid fågelstationen mellan 7-11 med ganska magert resultat, med bland annat kentsk tärna som intressant obs. Ringmärkning genomfördes av Liam, Carol, Johan och Alva under dagen från 03-12, med ett uppehåll mellan 05-07 p.g.a. regn.

Dagens märkta:
Sädesärla 1
Ärtsångare 3
Törnsångare 2
Stare 1
Pilfink 2
Totalt: 9 fåglar av 5 arter

/Liam11 juni 2021

Uncategorised Posted on 11 Jun, 2021 22:03:47

Vädret har varit klart med blå himmel mest hela dagen. Lite moln mot kvällen. 

Vinden sydlig 3-5 mot kvällen 8-10 m/s. 

Temperaturen 17-19 grader.

Stationen bemannas av Roger, Göran, Alva, Johan, Carol och Liam

Ingen ringmärkning.

Morgonen ägnades uppåt ön med 5-6 🎶 Härmsångare 2-3 Rosenfink och en 🎶Kärrsångare vid Saltmar och en 🎶 i Bredmar.  En Rörsångare 🎶 i torr biotop nära Skjutbanan samt två 🎶 i Bredmar. Lärkfalk och Sparvhök jagande varav den senare knep en Stare i Bredmars norra vassar. Ca 200 Stare, fyra spelande Morkulla och en Vattenrall 🎶 i Bredmar.

/Göran10 juni 2021

Uncategorised Posted on 11 Jun, 2021 00:10:20

Vädret har varit klart med blå himmel.
Vinden sydlig 3-5 m/s. 

Temperaturen 15-19 grader.

Stationen bemannas av Roger och Göran 

Ingen ringmärkning.

En Svartsnäppa str mot SV innan vi kom ut.
Ett besök vid fyren gav ca 40 Svärta str mot NO i samlad flock. En hel del rastande Gudingar långt ut (minst 1500 ex). Även en samling pulli (20 ex) ivrigt beskyddade av ett antal Ådor. Ett försök gjordes för spelande Nattskärra, men ingen hördes. Istället kom en jagande Kattuggla över de öppna hällmarkerna strax norr om Våta vägen. Tornseglare har intagit holkar uppsatta på stationsfasaden. Minst sex ex intresserade.

/Göran9 juni 2021

Uncategorised Posted on 10 Jun, 2021 00:46:42

Knappt något väder att nämna. Dock mest mulet, uppklarnande och lätt vind 2-3 m/s V. Temperaturen 15-19 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapportens anger bl a en Nattskärra och en Kattuggla

//Göran8 juni 2021

Uncategorised Posted on 08 Jun, 2021 21:21:39

Knappt något väder att nämna. Dock mest växl. moln och lätt vind 1-2 m/s SV. Temperaturen 15-17 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger bl a en str Bivråk och sju Rosenfinkar.

//Göran7 juni 2021

Uncategorised Posted on 07 Jun, 2021 23:35:46

Knappt något väder att nämna. Dock en del mulet och 6-8 m/s SV. Temperaturen 18-19.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger en sen Kentsk tärna mot SV och ca 5000 rastande Ejder. En Alfågel.

//Göran6 JUNI 2021

Uncategorised Posted on 06 Jun, 2021 15:58:19

Vindar från ostsektorn, soligt men visst dis över havet.

Ingen ringmärkning idag, sträckräkningen nere vid fyren gav ett mycket magert resultat. Några kentska tärnor snurrade runt udden och vid vandrarhemmet satt en gulhämpling och sjöng på morgonen. I byn en kärrsångare och ytterligare en vid Saltmar.

/ Håkan5 Juni 2021

Uncategorised Posted on 05 Jun, 2021 20:04:39

En varm och ganska fågeltom dag som inleddes med spaning från fyren. Några svärtor, sjöorre, alkor och en ensam prutgås noterades. Det var tyst och lugnt i svackorna kring fyren.

Vid 7 tiden gick vi norrut längs vägen upp mot norrhamn, vände i norra lunden och tog Öjaleden tillbaks. Mycket härmsångare, ett par rosenfinkar, en kärrsångare i Saltmar och en i fårhagen och en rörsångare noterades vid tältplatsen.

Ringmärkning skedde från 0300 till nästan klockan 12, sex kärrsångare märktes och två rosenfinkar fastnade i samma nät. några meter från varandra.

Dagens tråkigaste händelse : några personer försökte “befria ” en törnsångare från ett nät, med resultatet att fågeln senare dog och nätet fick ett stort hål. Trots att vi eftersökte personerna nere i byn, lyckades vi inte finna dem.

/ Håkan

Ringmärkning av Caroline

från 03:00-12:00.

Trädgårdssångare 1

Ärtsångare 7

Lövsångare 10

Törnsångare 2

Härmsångare 2

Rörsångare 2

Kärrsångare 6

Rödhake 1

Koltrast 1

Stare 1

Svartvit flugsnappare 1

Törnskata 2

Rosenfink 2

Hämpling 1

Grönfink 1

Bofink 1

41 fåglar av 16 arter 

//Göran4 juni 2021

Uncategorised Posted on 04 Jun, 2021 13:32:13

Under morgonen var Torgny och Elisabet (gäst) på stationen. Återvände till fastlandet under eftermiddagen.

Vädret var klart med svag vind (1-3 m/s) från öster. Morgonen ägnades åt att leta fågel på ön. Det är fortfarande mycket härmsångare och rosenfink på ön, även om antalet minskat något. I Saltmar sjöng en kärrsångare.

Torgny

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande bokade:

Caroline, Marie, Anders, Håkan, Roger, Karin och Kevin.

//Göran3 juni

Uncategorised Posted on 04 Jun, 2021 11:01:50

Torgny Göransson och Elisabet Axås var på stationen.
Vädret var klart under hela dagen med svag nordostlig till ostlig vind. Temperatur 10-15 grader.
Sträckräkning på Södra udden mellan 04:45-08:00 gav inte mycket i den svaga vinden. Ejderflocken mellan Storberget och Lillberget har växt till minst 3600 individer. Under sena kvällen letade vi nattsångare och hittade en nattskärra som spelade öster om vägen strax norr om Jutvik.

Ingen ringmärkning.

Torgny1 juni

Uncategorised Posted on 01 Jun, 2021 20:37:04

Torgny Göransson var ensam på stationen idag.
Vädret har varit vackert och klart hela dagen. Nordlig vind, 6 m/s under morgonen. Den vred under dagen mot nordost och ökade till 10-12 m/s.
På södra udden var morgonsträcket nästan obefintligt; ett tjugotal svärtor, ett par vitkindade gäss, en storlom. Ett fåtal alkor patrullerade förbi åt båda hållen. Ett par lärkfalkar höll tillfälligt till i sänkan mellan fyren och södra udden.
Under den gångna natten sjöng minst ett tiotal näktergalar på ön och en kattuggla hoade söder om skjutbanan. Under dagen hördes sjutton härmsångare och minst sex rosenfinkar mellan Bredmar och fårhagen. Överlag en mycket lugn dag. Gott om huggorm i dikesrenar och på vägen.
Affären och serveringen i hamnen har öppnat – öppen dagligen 12-16.

Torgny31 maj 2021

Uncategorised Posted on 31 May, 2021 10:50:55

Växlande molnighet. Vinden omkring 2-5 m/s sydväst. Temperaturen 7-14 grader.

Stationen bemannas av Torgny.

Sträckräkning mellan kl.4-8 från Helvetesskäret. 

Dagens art blev den nyanlända Lundsångaren straxt öster om station. De senaste två dagarna av stiltje i sträckrörelse bröts denna morgon med sträckande Kustlabbar, Kentsk tärna och bra med Tordmule, Sillgrissla, Sjöorre och Svärta. Dessutom Kärrsnäppa och Mosnäppa mot NO.

Ingen ringmärkning

/Göran30 maj 2021

Uncategorised Posted on 30 May, 2021 19:56:36

Vädret har varit klart med blå himmel. Vinden 0 m/s efter kl.11 sydväst 1-3 m/s. 

Temperaturen 7-13 grader.

Stationen bemannas av Göran, Marina och Christina.

Sträckräkning mellan kl.5-8 vid Södra udden. 

Dagens art blev Tereksnäppan som kom på höjd lockande och svår att hitta i det blå. Mats fick in den i kikaren när den flög lägre och ut mot Sydudden. Rundade och sträckte mest troligt mot NO. Gulärla 3 ex mot norr. Stora flockar rastande Ejder (minst 2000 ex). Ön har tömts på mängderna av tättingar som rastat efter veckans myckna regn. Enstaka Rosenfink, och Härmsångare. En kvällstur utmed ön gav 11 Näktergal och en Kattuggla ropande SV om batteri Landsort ( med xylofoninslag ).

Ringmärkning av Caroline, Johannes och Marie

från 04:00-10:00.

Kärrsångare 2

Rörsångare 1

Sävsångare 1

Ärtsångare 3

Lövsångare 2

Törnsångare 1

Näktergal 2

Svarthätta 1

Törnskata 3

16 fåglar av 9 arter 

Maj: 441 fåglar – 88 röhak, 65 lösån, 64 ärsån 

totalt 2021 – 668 fåglar

8 maj bästa dag med 74 fåglar 

varav 44 Rödhake(röhak)

/Göran29 maj 2021

Uncategorised Posted on 29 May, 2021 22:53:55

Vädret har varit klart med blå himmel.
Vinden sydost 1-4 m/s. Temperaturen 7-14 grader.

Stationen bemannas av Caroline, Johannes, Marie, Janne, Mats, Göran, Marina och Christina

Sträckräkning mellan kl.5-8 vid Södra udden. 

Stora flockar rastande Ejder (minst 1500 ex).

Bra med Näktergal (ca 10), Härmsångare (ca 13), Rosenfink (ca 10), Kärrsångare (3), Busksångare (1-3), Gräshoppsångare (1) Bredmar och Mindre flugsnappare (1) Norra lunden.

Ringmärkning av Caroline, Johannes och Marie

från 04:00-12:00

Gransångare 1

Trädgårdssångare 1

Grå flugsnappare 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 8

Törnsångare 8

Busksångare 1

Näktergal 1

Svarthätta 1

Sävsångare 1

Rödstjärt 1

Härmsångare 1

35 fåglar av 12 arter i stdNät+1syd

/Göran27 maj 2021

Uncategorised Posted on 27 May, 2021 19:29:50

Mulet väder, långa perioder med regn, kalla vindar från NV.

Inget sträck att tala om vid södra udden, istället användes tiden till att leta rastare på ön, som var formligen nedlusad med tättingar. Grå flugsnappare var den helt dominerade arten (tex sågs ett tjugotal från en punkt på skjutbanan), vid fyren noterades en flodsångare på morgonen , 2-3 rosenfinkar sågs och hördes mellan fågelstationen och byn , ytterligare en vid norrhamn, samt en busksångare som sjöng sporadiskt längs vägen norrut.

På kvällen hittades en mindre flugsnappare i södra lunden.

Ingen ringmärkning.

/Håkan