Blog Image

Landsort Birds Diary!

För nyheter, återfynd och medlemsinfo besök
blogg.landsort-birds.se

29 juni 2022

Uncategorised Posted on 29 June, 2022 17:15

Temperaturen har under natten sjunkit rejält till ca 20 grader och vinden vridit till nordväst. Samma företagsgrupp mottogs vid fyren för en timmes skådning. Det var en fin morgon, extremt lugnt med fågel men deltagarna var trots allt väldigt nöjda med samlingen.

Ledare för exkursionen var Carol, Ulf Steffen och Roger.
Under dagen har vi sett och hört lite strandskator och gluttsnäppor på väg söderut.28 juni

2022 Juni, Uncategorised Posted on 29 June, 2022 17:14

Sommarens hittills varmaste dag, 29-30 grader och i tryckande värme genomfördes en “guidning” av stationen trots att näten tagits ner för säsongen. Besökarna, 12 personer från ett företag i rekryteringsbranschen, fick information om verksamheten, besök i labbet och en snabb dragning av Lars-Åke Svärdsten om BirdNet-Pi. Deltagarna var mycket intresserade och ställde en rad relevanta frågor.
Svag sydostlig vind med bris sen eftermiddag. Fågelmässigt väldig lite rörelse, det roligaste var en fin obs av lärkfalk vid Österhamn.

Guidningen genomfördes i övrigt av Carol och Roger.10-12/6 2022

Uncategorised Posted on 12 June, 2022 18:14

En resumé och sist en exkursionsrapport från lördagens båtexkursion till ytterarkepelagen Gunnarsstenarna, Roxen, Yttre- och Inre karvasen i Landsorts fågelstations regi.

Ringmärkning: Caroline S och Carol L.

Under fredagkvällen anlände Caroline S, Carol L, Mova H, Gunilla H och Jan O fågelstationen.

Under lördagen och natten mot söndag var station i det närmaste fullbelagd med bara några bäddar lediga p g a sjukdom. Tråkigt nog pajade avloppet söndagmorgon – igen !

Nyanlända; Roger B, Ulf S, Ulf K, Cecilia R, Anna L, Caitlin W, Lennart H, Tommy L, Tomas S, Göran A och Levi T A.

Hemvändare / söndag; samtliga utom Roger B, Lennart H och Ulf S.

Nästan för bra väder hela helgen med som mest måttlig SV vind.

/ Göran

Exkursionsrapport

Ankarudden-Gunnarsstenarna-Roxen-Yttre Karvasen-Inre Karvasen-Stångskär-Landsort den 11 juni 2022

Båtexkursionen med Landsorts fågelstation lördagen den 11 juni 2022 blev helt magiskt med fågelspaning från båt.

Vi startade punktligt från Ankarudden kl.07:00 med samtliga deltagare samlade på kaj redan 06:35 – högst förväntansfulla i den vackra försommarmorgonen med lugna vindar från SV. Sista yttre ö – Viksten söder om Järflotta på babord sida och Skrapans fyr på styrbord sida, passerades efter att kapten Björn Håkansson styrt oss med van hand genom HerrhamraArkepelagen.

Därefter sattes rak kurs mot Norrskär på Gunnarsstenarna. Några deltagare kunde se en glimt av Havsörnen som fällde på en av öarna i fågelskyddsområdet.

Ganska snart välkomnades vi av mängder med Tordmule och efter att ha passerat sista ön österut – Hällorna (med Gunnarsstenarnas fyr) – kunde vi konstatera att antalet alkor ökat rejält och närmar sig nu 6000 ex.

Närmast norr om Altarskär (med Baracken) låg den stora gruppen Sillgrisslor.

Ejder i mängd, en mindre grupp Sjöorre och en större flock Svärta sågs även.

Strax söder Söderskär obsades de första Gråsälarna, solande på en låg utlöpargrynna.

Därefter styrde vi upp mot Flatskär för kontroll av häckande bestånd, men snart styrde vi söderut på rejält avstånd från ön med kurs på skäret Roxen. Även här Gråsäl, men betydligt fler solande.

Nästa mål var Yttre karvasen, som är ett populärt tillhåll för mängder av Skärsnäppa under vintertid. Nu ett tillhåll för mängder av Gråsäl i sälskyddsområdet och vi blev inte besvikna. Totalt sågs drygt 100 Gråsäl med en mindre flock även på Inre karvasen som passerades innan Stångskär rundades direkt söder om södra udden på Landsort med m/s Stångskär.

( ett fåtal valde att inte följa med på exkursionen )

Östra hamnen på Landsort angjordes helt enligt plan omkring kl.09:00.

Exkursionsledare: Göran Andervass

© Foto: Marie Stridh utom Tobisgrissla

© Foto: Magnus Benedictsson, Tobisgrissla