Blog Image

Landsort Birds Diary!

För nyheter, återfynd och medlemsinfo besök
blogg.landsort-birds.se

21 april 2022

2022 April Posted on 21 April, 2022 12:19

Måttlig NO-vind senare frisk. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En ganska svag sträckmorgon på södra udden med bl a tre Storspov och drygt 400 Sjöorre(429ex). En Vinterhämpling passerade udden.

På norra udden bl a 117 Storspov och en Fjällvråk sträckande.

Dvärgbeckasin rastande i Saltmar.

Svarthakedopping i Norrhamn

Som vanligt gott om lekande paddor i branddammen.

Hemvändare; Raul

Kvar på station är Anders och undertecknad

/Göran

.. med Lövsångarna kom även vitsipporna


20 april 2022

2022 April Posted on 20 April, 2022 11:44

Svag NO-vind senare måttlig NO. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.
Ingen ringmärkning.
Måttligt till sparsamt med fågel på ön.
En ganska bra sträckmorgon på södra udden med 164 Storspov och drygt 2000 Sjöorre(2148ex).
En Gravand och en Skärsnäppa passerade udden norröver.
Fisktärnesträcket har kommit igång.
Enstaka Gråhakedopping ( största flock 4 ex )

På ön har Lövsångarna blivit fler och två Fjällvråkar sträckte norrut.
Kvar på station är Raul, Anders och undertecknad
/Göran

… ibland lite längre mellan obsarna.19 april 2022

2022 April Posted on 19 April, 2022 16:26

Svag till måttlig SO-vind, under eftermiddagen vridande mot NO. Helt klart väder. Omkring 6-7 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En ganska bra sträckmorgon på södra udden med bl a drygt 350 Storspov (det mesta över Norrudden) och knappt 2000 Sjöorre. Första Lövsångaren sjöng söder om Saltmar liksom en Turkduva norr om byn. Sågs senare både i södra lunden och sjungande i fyrträdgården.

Gustav vände hemåt.

Anders är nyanländ.

Kvar på station är Raul och undertecknad

/Göran18 april 2022

2022 April Posted on 18 April, 2022 10:52

Svag till måttlig SV-vind. Något mulet framtill 07:30 därefter helt klart väder. Omkring 5-7 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En riktigt bra sträckmorgon på södra udden med bl a Myrspov, Stenfalk och Brun kärrhök. Sträcksiffror på Sjöorre (1790 ex), Svärta (701 ex), Sillgrissla (560 ex) och Storspov (338 Ex).

Anna, Eva, Niklas, Janne, Bosse, Erik och Lena vände hemåt.

Gustav är nyanländ

Kvar på station är Raul och undertecknad

/Göran17 april 2022

2022 April Posted on 17 April, 2022 16:24

Vindstilla framtill kl.7 därefter svag ostlig. Något mulet framtill 07:30 därefter helt klart väder. Omkring 5-7 grader varmt.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön. Dock skapligt med fågel för märkning med 40 fåglar av nio arter. En kontroll (Hämpling från 2020 märkt på Landsort) och första ringmärkta Gransångaren 2022. Rödhaken dominerade även idag med 26 märkta.

En riktigt bra sträckmorgon på södra udden med bl a rekord i Södermanland med 136 sträckande Gråhakedoppingar mot NO. Första Ladusvalan siktades över havet.

Gårdagens stora snokhona i stationsträdgården fick nu sällskap av flera ormar. Även ett par huggormar siktades.

Utöver det; en stor insats av Niklas som skrapat och staplat ca:600 tegelstenar på fyra pallar (gamla skorstensStocken) för bortforsling, se bild.

Stationsrekord natt mot idag med 17 gäster.

Johan, Emma, Alma, Didrik, Alisa med två söner, Robin och Samuel vände hemåt.

Kvar på station är Anna, Eva, Niklas, Lena, Janne, Bosse, Raul (kom igår) och undertecknad

Nyanländ på station: Erik

/Göran

Södra udden – sträckräkning
Niklas dagsverken

Foto: Gransångare – Anna Larsson, övriga – Göran Andervass16 april 2022

2022 April Posted on 16 April, 2022 18:18

Vinden var svag och vände under dagen från nordlig till sydvästlig och temperaturen har sjunkit ner till 5 grader.

Det var tydligt att många fåglar lämnat ön under natten, men trots det blev fångsten skaplig med 46 fåglar av nio arter. Rödhake på topp, så klart, med 28 fångade individer. Kul också med en 3+ hona grönfink som redan hade en tydlig ruvfläck, lokal häckare? Maria, granne till stationen kikade in under märkningen och fick se gärdsmyg och koltrast. Sex personer kom på dagens guidning (Johan guidade), och alla sex hade kommit för att de läst om om guidningarna på stationens hemsida. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Ett i det närmaste obefintligt sträck skådades med nio fjällvråkar på topp. Men, gulhämpling vid fågelstation, stenskvätta och svarthakedoppingarna i Norrhamn, skogssnäppa, kustlabb, och trana, piggade upp.

I övrigt drog en stor snokhona med tillhörande stor publik i stationsträdgården.

Mycket folk på stationen nu och stämningen är hög! Imorgon smäller det.

Nyanlända: Alica med två söner

/Johan

ad Fjällvråk
2k Fjällvråk

Foto: Anna Larsson15 april 2022

2022 April Posted on 15 April, 2022 19:57

Dagen startade med blåst och vindar upp emot 10 m/s från nordost och mild temperatur kring 5 grader.

Sträckkoll på Södra udden av Bosse, Janne och Didrik. En praktejder piggade upp. Övriga obsar värda att nämna är gulhämpling framför stationen, svart rödstjärt i byn (Janne), turkduva på östra sidan (Bosse), stenfalk (Saltmar) och årets första brun kärrhök (Bredmar) sträckte båda norrut (Emma & Johan).

Fin fart på ringmärkningen trots hårda vindar. Alla nät utom stationsnäten och de två raderna nät i vassen användes. Fångsten gav 74 ringmärkta fåglar av 10 arter med 36 rödhakar och en gammal kungsfågelhona på topp. De fyra järnsparvarna utmärkte sig med fina fettlager, de lär lämna ön när nordanvinden vänder. Tre fåglar kontrollerades, varav en gulsparv från förra årets vårmärkning. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Bosse, Janne och Didrik är kvar. Med eftermiddagsbåten kom många nya glada ansikten så som Lena, Göran och Robin. Niklas och Eva kom också med båten och gästar Anna.

Johan

Gulhämpling Foto: Anna Larsson
Gårdagens rastande Ägretthäger (Saltmar) Foto: Anna Larsson


13 april 2022

2022 April Posted on 13 April, 2022 21:51

Under hela dagen har det varit mulet väder med svaga vindar från syd. Temperatur: 3-6 grader.
Bosse, Janne, Raul och Torgny räknade sträcket från Södra udden mellan 06:00 och 11:20. Det var generellt sett ett hyfsat sträck med gott om alkor. Årets första kustlabbar passerade norrut. När vi senare åt lunch vid köksbordet inne på stationen damp plötsligt en hona gulhämpling ned på gräsmattan nedanför fönstret. Dess litenhet var påtaglig när den födosökte mellan grönfinkarna som framstod som rena sumobrottarna i jämförelse. Strax därefter kom en räv förbi och hämtade en egen lunch i form av en sork vid boden.
Praktejdern ligger kvar i en ejderflock på öns östra sida. Samtliga observationer finns på artportalen.
Anna kom ut med eftermiddagsbåten. Janne, Bosse, Torgny och Raul är kvar.

Torgny12 april 2022

2022 April Posted on 12 April, 2022 22:15

Klart väder med svaga vindar från nordväst som under dagen vred åt sydväst. Temperatur 1-7 grader.
Jon, Johan och Torgny bevakade sträcket från Södra udden från 06:00 till 11:30. Vi fick uppleva ett hyfsat morgonsträck som dock dog ut vid niotiden. Roligast var en passerande jorduggla. Bosse stod vid Bredmar.
Praktejdern låg kvar i den stora ejderflocken nordost om Bredmar. I skymningen flög en hornuggla förbi fågelstationen så nära att alla kunde se den från matbordet.
Hemvändare: Jon H, Johan T och Anna-Greta S.
Nytillkomna: Raul V och Jan O.
Kvar hela dagen: Torgny G och Bo H

/Torgny11 april 2022

2022 April Posted on 11 April, 2022 20:55

Ett soligt och klart väder dominerade under dagen med svaga vindar från väst som vred över mot sydväst. Temp 2-6 grader.
Dagen bjöd på ett artrikt sträck med bland annat blå kärrhök och lappsparv, men utan några större sträcksiffror. Gott om finkar och järnsparvar på ön. En stäpphökshane sågs flera gånger under förmiddagen. Jon och Johan upptäckte den från Södra udden då den kom norrifrån. Senare såg Bosse den från norra delen av ön då den passerade norrut för att sedan återkomma och passera honom igen nittio minuter senare. Under sena eftermiddagen upptäckte Torgny en praktejderhane från Toppbunkern. Efter lite lokaliseringsavstämning med övriga skådare kunde den även ses från Bredmar.
Fem övernattare: Jon H, Johan T, Anna-Greta S och Torgny G kom ut med tidiga morgon- respektive förmiddagsbåten. Bosse H kvar.

Torgny10 april 2022

2022 April Posted on 10 April, 2022 13:01

Väder:
Vind SV, 9-11 m/s. Halvklart under hela dagen.

Ringmärkning:
Nio nät kunde öppnas under dagen då de stod i lä för vinden. Totalt fångades 21 fåglar av sju arter, däribland rödhake, gärdsmyg, talgoxe och gulsparv. De flesta av dagens fångade fåglar hade gott om fett på sig, vilket vittnar om att det inte kommit in så många nya fåglar sedan gårdagen.

Övrigt:
Sträck liknande gårdagen, med en del ejder som både sträckte och rastade på ön. Under dagen upptäcktes en gammal råka söder om fågelstationen, som sedan höll till kring fågelstationen under för- och eftermiddagen.

Hemvändare: Liam, Karlis, Jesper & Simon
Ute på station: Bo Holst

//Liam9 april 2022

2022 April Posted on 9 April, 2022 21:08

Väder:
Vind V-SV, 10-12 m/s. Halvklart till mulet, med sporadisk nederbörd av snöblandat regn under eftermiddagen.

Ringmärkning:
Säsongsstart för ringmärkningen! Trots stundvis hårda vindar gick totalt sex nät att sätta upp genom att de stod i lä för vinden. Första märkart blev järnsparv, och totalt 18 individer av sex arter ringmärktes under dagen. Förutom nymärkning blev det även en del kontroller, där bland annat en grönfink ringmärkt 2014 stack ut. Denna fågel är således närmare åtta år gammal! Ringmärkare utgjordes av Liam Martin, med Karlis Kenklis var assistent. En guidning hölls vid 11:00 för ett sällskap på sju personer.

Övrigt: Helt ok sträck trots hårda vindar från V. Sträcket utgjordes främst av ejder, varav ett tusental rastade utanför öns sydspets och blev uppskrämd av en havsörn under morgonen. På ön rastade under dagen rätt stora mängder bofink. Under morgonen upptäcktes en ung råka i byn, och kunde sedan ses till och från under dagen längsmed stora vägen mellan byn och fågelstationen.

Ute på stationen: Liam, Karlis, Simon & Jesper

//Liam10 Januari 2022

2022 Januari Posted on 10 January, 2022 16:23

Fint väder med lätta moln större delen av dagen

Temperaturen 0 grader

Vind O/NO runt 5 m/s

Lugnt på station nu när hela arbetsstyrkan lämnat ön – tre styrelsemedlemmar och två ordinarie medlemmar. Ett riktigt fint arbete har utförts och nästa helg blir det rivning av skorstensstocken.

Dagens obsar: en Kaspisk trut 2k sträckte mot NO med tre Gråtrutar, en Gråhakedopping samt Svärta och Sjöorre. En Tobisgrissla samt en fiskande Tordmule vid Kummelhålet. Fyra Sångsvanar försökte födosöka i Norrhamn, men blev hela tiden bortschasade av en ilsken Knölsvan.

… de två andra 2k

Vi har haft obemärkt besök på station av ringmärkarna Julia Hagström och Victoria Tiger Bodlund.

Under den korta tiden de var här har de turistat runt södra halvan av ön och kollat in fyrområdet. Egentligen var de här på uppdrag att hämta upp Espen Quinto-Ashmans Wingspan-bordsspel som han lämnat efter sig. Det hanns inte med vidare skådning i och med det ivriga turistandet men en alfågel låg fint vid vattnet nära fyren och sidensvansarna glädje stort, trädkrypare och andra tättingar vid de fina matningarna likaså.

De två tackar så mycket för den fina vistelsen!

/Julia och Victoria

6 januari 2022

2022 Januari Posted on 6 January, 2022 17:09

Strålande sol mest hela dagen. 

Temperaturen -2 grader

Vind NV 9-12 m/s

Stationen bemannas med följande:

Göran.

De två minusgraderna kändes som -10 i nordvästen. Bra skäl till att vara inne på station imorgon när köksprojektet kickar igång. Arter idag: ca40Sidensvans, ca30Grönsiska, ca20Bergfink, 2Bofink, 2Steglits, 1Havsörn, ca40Storskarv, ca500Alfågel och fullt spel av de nu ca30Tamduvorna i Helvetesskäret.

/Göran5 Dec

2021 December Posted on 5 December, 2021 16:04

Den kyliga NO vinden bedarrade en aning

mot kvällningen.

Tempen omkring minus 5 grader.

Sånglärkan som upptäcktes i går på södra

är kvar.

I gjutvik stötes en kricka och i norra lunden

hölls en flock på ca 20 bofinkar med en

järnsparv i.

Gunilla, Moa och Magnus åkte med 13 båten.

Ceder o Jansson lämnade stationen med

17.25 båten.

Jansson4 dec

2021 December Posted on 4 December, 2021 20:39

Gunilla, Moa och Magnus kom ut med tidiga båten.

Vinden har vridit upp mor NO och ökat till ca 10 m/s

temperaturen ca 5 minus.

Julmarknaden på vandrarhemmet var välbesökt.

En sånglärka observerades på södraudden.

Gunilla o gänget hörde en tallbit där också.

På ön enstaka mes flockar och en och annan havsörn

flyger över.

Annars december lugnt i markerna.

Mats o Lasse3 dec

2021 December Posted on 3 December, 2021 22:12

Fem minus ute och ett tunt snötäcke pryder ön.

Grund värmen i huset håller sakta stiga i de rum

som är bokade, till helgens aktiviteter på ön.

Mats o Lasse21 November

2021 November Posted on 21 November, 2021 16:48

Vinden vred upp till en råkall NV under natten.

frost på spängerna i nätgatorna.

skådning på norra delen av landsort,

gav 6 plus 9 st tallbitar som sträckte mot ankarudden.

Små flockar med grönsiska far runt på ön.

I skogen en och annan mes som födosöker.

Två sångsvanar förgyllde eftermiddagen med

en överflygning SV.

Taket innanför ytterdörren började fixas.

Den trasiga kem toan i pumphuset togs

i land.

Mats o Lasse var ute.21-11-20

2021 November Posted on 20 November, 2021 18:04

Stationens vattenrör är tömda på vatten inför vinterkylan.

Vatten går att hämta i källaren.se instruktioner på rören.

svag värme är på i i tv rum, kontor och lite högre på toaletten.

toaletten spolar du med hinkvatten, finns fyra st.

På toaletten finns två 20 l vattendunkar för matlagning.

När du lämnar stationen, glöm inte att fylla hinkar och dunkar

du använt och ställ dom på toaletten.

På ön har det varit väldigt tomt på fågel under dagen.

En plog med 16 sädgäss styrde kosan söderut över ön.

Jansson och Ceder ute14 November

2021 November Posted on 17 November, 2021 16:41

Kallare vindar från nordsektorn och ca samma fåglar som igår. Tallbit sågs från fyren, en fjällvråk sträckte och snösparv rörde sig runt nere vid vandrarhemmet. Vi som var ute över helgen lämnade alla stationen med tidiga eftermiddagsbåten.

/ Håkan13 November

2021 November Posted on 14 November, 2021 20:46

Novemberstiltje där tättingfaunan domineras av mesar, gulsparv och grönfinkar. En stor flock skärsnäppor sågs på ett skär öster om ön, en jorduggla stöttes och några tallbitar flög förbi.

På kvällen hölls säsongsavslutning ute på stationen. God mat och hög stämmning.6 november

2021 November Posted on 11 November, 2021 21:06

Strålande sol, lite blåsigt och något kylslaget denna dag som också bjöd på säsongens sista ringmärkning. Carro och Carol skötte märkningen och passade på att njuta ordentligt av samtliga fåglar inför det karga vinteruppehållet. Det blev sammanlagt 38 fåglar av 8 arter där blåmes med 10 ex och grönfink och talgoxe med vardera 7 ex var de talrikaste.

En av dagens snygga grönfinkar

Carol höll i dagens guidning och besökarna fick stifta bekantskap med en rad fina fåglar, däribland rödhake, bofink och publikfriaren nummer 1; kungsfågeln.

Vi fångade även en ansenlig mängd kontroller (tidigare märkta fåglar) under dagen där det absolut roligaste återfyndet var en hona koltrast som var märkt på Landsort den 17 juli 2014. Hon är nog både mamma och mormor åt en hel hög närproducerade koltrastar vid det här laget. Vi får hoppas på att vi ses igen till nästa år!

En betydligt yngre förmåga, koltrasthane född i år. Vem som är mamma till honom låter vi vara osagt.

På eftermiddagen plockades alla nät och övrig utrustning ihop och vi fick uppskattad hjälp av Tore, tusen tack för det! 🙂 Till kvällen var labbet städat, alla nätpåsar tvättade och fågelmatarna fyllda. Nu är det bara att vänta på fåglarnas återkomst och den fantastiska vårsäsongen.

Vid en snabb summering av året kan noteras att 2226 fåglar fick en ring runt benet och de vanligaste arterna var rödhake 489 st, kungsfågel 419 st, talgoxe 129 st och ärtsångare 128 st. Bland de ovanligare arterna utmärker sig bergstajgasångare 1 st, tajgasångare 1 st, turkduva 1 st, busksångare 2 st, mindre flugsnappare 1 st och skäggmes 3 st.

Årets sista fångade fågel, ett återfynd av en äldre hane talgoxe. Vi skulle gissa på att han håller ställningarna kring fågelmatarna i vinter och är bland de första som vi återser i nät till våren igen. Välkommen åter!
De som inte flyttar får hitta på andra lösningar, här en större vattensalamander som tänkte övervintra i källaren på stationen. Tore och Carro hjälpte den på traven att hitta en lämpligare plats.31 Oktober

2021 Oktober Posted on 31 October, 2021 19:00

Dagen började bra nere vid fyren där en skumt lockande tätting bestämdes snabbt och korrekt av Raul till mongolpiplärka. Fågeln rörde sig sedan runt mellan fyren och boulebanan, för att tillsist rasta en längre stund på gräsmattan vid Pelles trädgård och slutligen försvinna i nordlig riktning.

I övrigt sträckte lite smått och gott vid fyren och efter en sådan bra start på dagen, låg naturligtvis motivationen på topp hos alla.

På spaningen efter piplärkan

Bosse kom ut med färjan och Håkan åkte hem. Raul stannar. Vind från SÖ har utlovats. Det blir några tunga dagar på jobbet för oss andra.

// Håkan30 Oktober

2021 Oktober Posted on 30 October, 2021 20:45

Svaga vindar från SV, disigt på morgonen, någon sol mitt på dagen, mulet under eftermiddagen. Magert sjöfågelsträck vid fyren på morgonen, en del tättingar framförallt talgoxe och blåmes samt grönsiska. Noll rovfåglar, förutom en havsörn. En ensam snösparv flög runt lockande.

En eftermiddagstur till Jutvik via våta vägen, gav heller inte mycket. Tysta flockar med grönsiska i alar, någon enstaka rödhake och mesar.

Var ensam under natten på stationen, på kvällen kom Raul ut.

// Håkan24 oktober

2021 Oktober Posted on 24 October, 2021 12:39

Under morgonen halvklart till mulet och 9 m/s från sydväst. Avtagande under förmiddagen. Cirka 8 grader.

I ringmärkningen var det ingen större rusch. Enstaka trastar och mesar. Tills det plötsligt satt en bergstajgasångare i nätet vid fotbollsplanen! Det var ingen uppenbart enkel artbestämning mellan bergstajga och tajgasångare, men efter lite konfererande lutar vi åt att det ändå är en bergstajgasångare. Tyvärr lockade fågeln aldrig, vilket annars hade löst frågan definitivt.

18 fåglar totalt i fångsten under dagen.

Lite mer sjöfågelsträck idag, med en del lom, alkor och änder.

Alla förutom Lasse åkte hem under eftermiddagen.

/Viggo23 oktober

2021 Oktober Posted on 23 October, 2021 22:20

Nord-nordvästlig vind. Under morgonen ca 12 meter/sekund, mot kvällen avtagande. ca 5 grader.

I ringmärkningen 35 individer med kungsfågel som vanligaste art. 1 ringmärkningsguidning hölls, med 3 vuxna och 2 barn.

Lasse deltog i “Röja på Öja” uppe i Saltmar. Några andra gick ner och röjde på puben på kvällen istället.

Aron och Johan åkte hem.

Obsar från dagen: Skärsnäppa vid södra udden, 8 vinterhämpling, snösparv, fjällvråk.

/Viggo22 oktober

2021 Oktober Posted on 22 October, 2021 22:06

Idag blev det hårda västliga vindar och sol under hela dagen. Anders begav sig upp till Norra udden för att följa sträcket därifrån. Snabbt visade sig sjöfågelsträcket vara väldigt lugnt, så mer tid lades på tättingar. Det kom in en del kungsfågel, blåmesar och talgoxar. Och den del blandat bo- och bergfink. En varfågel och en stenfalk visade båda upp sig efter att ha kommit in från fastlandet. Vid Saltmar stöttes en enkelbeckasin, och fyra vitkindade gäss betade gräs.

Ringmärkningen sköttes av Viggo. Trots hårda västliga vindar gick några nät att sätta upp i lä, och slutsumman blev 31 ringmärkta individer med kungsfågel som vanligaste art i fångsten. 1 snösparv och en flock vinterhämplingar flög förbi stationen och en snygg blåhök-hane drog förbi fyren.

Prutgåsen som legat i Kummelhålet sedan igår gick ett dystert öde till mötes. En mink simmade ikapp den redan skadade gåsen och snabbt bet minken tag i gåsens hals, vände ner gåsen i vattnet och en kort stund senare var gåsen död. Minken släpade upp den döda gåsen på land och lämnade den där. Brutalt…

Anders åkte hem under dagen. Under dagen kom Stof’s styrelse till stationen för att ha möte här i helgen. Jesper, David och Karin samt lite senare Aron anlände under dagen för att assistera i fångsten. Johan S anlände också på kvällen.

/Viggo21 oktober

2021 Oktober Posted on 21 October, 2021 21:33

Ytterligare en röd gryning med klart himmel och kraftigt vind från SV. Idag blev det sträckräckning på södra udden från fyren. Bläsänderna dominerade även idag (ca 500). Annars varit det något sämre sträck än i går, t.ex. inga sjöorrar, men både några sillgrissla, tordmule och tobisgrissla sågs. Mindre sångsvanen passerade en bit ut mot SV tillsammans med en sångsvan blev dagens obs. Sträcket av sjöfågel tog helt slut vid 10.30. Däremot var det fortfarande en del bo/bergfinkar på väg söderut. Inga kungsfåglar såg under morgonen och dagen i byn och upp till Bredmar. Desto mer blåmes, talgoxe, rödhake och gärdsmyg syntes. Idag kom regnet först vid 13.30.

/Anders L20 oktober

2021 Oktober Posted on 20 October, 2021 19:54

Regn under natten, men uppehåll under turen upp till Norra udden. Nästan att solen tittade fram under gryning samtidigt som det blåste hårda vindar från SV. Tidigare än i går började ett glest regn falla vid 10.30. Det blev inte samma sträck, men ända toppade av bläsänder (410). Fyrtal i gäss passerade, vitkindad gås (35), grågås (6), prutgås (5) samt sädgås (19). Höjdpunkten blev forsärlan som passerade fint på nära håll med sin karaktäristiska långa stjärt. Sen var det mest lätt regn under resten av dagen.

/Anders L19 oktober

2021 Oktober Posted on 20 October, 2021 19:11

En härlig morgon möte upp Anders på Norra udden vid 7.15. En gyllene gryning, ca 6 m/s och SV vind, och kallt. Under förmiddagen ändras vädret och regn började falla vid 11.30. Under tiden mellan gryning och regn var det ett fantastisk sträck helt dominerat av bläsänder (3900 ex) och en del vitkindade gäss (248 ex). Även en del sjöorrar, svärtor och ejdrar passerade. Också 3 gråhakedopping. En del kungsfågel och messar (talgoxe, blåmes och entita) var i rörelse på ön.

/Anders L17 oktober

2021 Oktober Posted on 17 October, 2021 16:11

Solig och fin dag som alltid på Landsort! Även vinden hade mojnat rejält vilket var uppskattat.

Gärdsmyg kan man aldrig se sig mätt på!

Dagens ringmärkning sköttes av Carro, Carol och Erik och morgonen inleddes med att en rödhake var så sugen på ett besök i ringmärkarlabbet att den flugit in i källaren innan första rundan ens var avklarad. Fågeln var en egen kontroll, dvs. märkt här sedan innan, så vi antar att det är ett gott betyg när de självmant återvänder för ytterligare lite umgänge. Därefter flöt morgonen på och dagssumman landade på 45 fåglar av 12 arter. Dagens vanligaste art(er) blev trädkrypare, gärdsmyg, rödhake och bofink med vardera 6 individer.

På förmiddagen dök Friluftsfrämjandet från Haninge upp för en guidning med Roger och Carro. De fick se gulsparv, talgoxe, blåmes, grönsiska och bofink på nära håll. Det blev ett trevligt besök med nyfikna och intresserade ungdomar! 🙂

Den fantastiskt charmiga trädkryparen16 oktober

2021 Oktober Posted on 16 October, 2021 16:41

Blåsig men fin dag! Soluppgången gick inte av för hackor direkt. Strax efter lunch kom en lokal men kraftig skur, de som satt inomhus just då skattade sig rätt lyckliga. De var även lyckliga eftersom Carol bjöd på Tyresökaka 🙂

Morgonspan

Dagens ringmärkning sköttes av Carro, Carol och Erik. Det blev en ganska lugn morgon som resulterade i 29 nymärkningar av 11 arter. Dagens höjdpunkt var tveklöst 3 skäggmesar, bra snygga djur! Vi misstänker att de har några omärkta kumpaner som hittills gömt sig i vassen, de hoppas vi går i nät imorgon så att det kan åtgärdas. Roger stod för dagens guidning och besökarna fick se kungsfågel, rödhake, grönfink och gärdsmyg.

Fru och herr skäggmes

Exkursion i Landsorts fågelstations regi 16-17 oktober: startade med morgonskådning vid Bredmar för att avvakta de två första nätrundorna och uppleva den helt makalösa soluppgången mot öster, se bild ovan. Bra fart på tättingarna – mest Grönsiskor, Bo- och Bergfink. Fyra Sångsvanar passerade över våra huvuden mot SO – obestämda (kort obs) samt en överflygande Skärpiplärka.

Just när vi var på väg mot fyren, strax innan kl 8, visade Caroline en läcker nyfångad 1k Trädkrypare. Vid fyren obsades nio Sparvhökar, tre Svärtor, tre Stjärtänder, två Salskrakar och ca 400 sträckande Grönsiskor. Vid lunchtid klämde Roger in en guidning och Caroline visade upp både Kungsfågel, Rödhake och Grönfink samt ett återfynd på Gärdsmyg som grädde på moset. Men vid lunch kom den verkliga överraskningen – hanne och hona av Skäggmes i handen – nice !! Efter lunch blev det buskskådning utmed Öjaleden, dock knappt någe fågel utöver sju Skäggmesar i Bredmars norra vass med en framlockad Vattenrall. På e.m/kväll blev det annat än fågel med guidning uppe i lotstornet av Irene, dock en födosökande Tornfalk i tornets fasta kikarmontage. Därefter Svedtiljas.

Ida och Roger var pepp på morgonspan!


« PreviousNext »