27 augusti 2023

En klar och solig morgon till skillnad från gårdagen som var mest grå och dimmig.

Dagens ringmärkning gav blygsamma 14 fåglar av 6 arter fördelat enligt följande: svarthätta 5 ex, ärtsångare 4 ex, blåmes 2 ex och lövsångare, rödhake och talgoxe 1 ex vardera.

Två unga svarthättehanar, bägge födda i år. Den undre något yngre och den jobbar fortfarande på sin kroppsruggning, men tids nog kommer även den att få en snygg svart hätta. Foto: Marie Stridh
Det rådde inget tvivel kring vem som var morgonens “best in show”, priset gick tveklöst till denna gulliga rödhakeunge. Den kan vi nog stöta på både en och två gånger till i näten innan den är redo att flytta söderut. Foto: Marie Stridh

Under morgonens tidigaste rundor noterades en svart och snabb figur kuta över spången vid vassnäten- vattensork eller vattenrallsunge?! En fälla ställdes ut med förhoppning om ett svar på gåtan men det gav tyvärr ingen utdelning. Vi får hoppas på att mysteriet får sin upplösning under den kommande veckan, Carro önskar Bosse, Janne och Marie som ska fortsätta att märka några dagar god jaktlycka 😄

Sträckräkning skedde på södra (glasskiosken nedanför fyren) och räknande gjorde Janne och Mova. Vanligaste arter var storskarv (392 st) tätt följd av sjöorre (358 st.). Det var även gott om sträckande gulärla (30 st.). Ny art för Landsort 2023 var några passerande större korsnäbb. Bland vadare noterades små- stor och myrspov tillsammans med kärrsnäppa, större strandpipare, strandskata, gluttsnäppa och kustpipare. Sparvhök (ca 40 sträckande) och 2 bruna kärrhök, en tornfalk och flera havsörnar var rovfåglarna för dagen.

26 augusti 2023

Carro och Marie skötte dagens ringmärkning som gav 19 nymärkta fåglar av 11 arter. Talgoxarna ställde upp som vanligt och var talrikast med 6 individer, därefter bidrog pilfink, koltrast och svarthätta med vardera 2 individer. Utöver detta bjöds det på enstaka individer av lövsångare, ärtsångare, buskskvätta, grå flugsnappare, törnsångare, trädgårdssångare och blåmes.

Trädgårdssångare

Till dagens guidning kom 17 intresserade personer. Trots att nätfångsten under dagen inte varit så talrik, dök en talgoxe och en svarthätta upp lagom till guidningen och de blev mycket uppskattade och fotograferade.

Sträcket avspanades från södra udden med storskarv som vanligaste art med knappt 400 passerande åt söder. Små flockar med småspov och kärrsnäppa, några större strandpipare, gluttsnäppa och skärsnäppa representerade vadarna. Bläsand, kricka, sjöorre, ejder och svärta kan nämnas bland änderna. Några sparvhökar och tornfalk och ett par väldigt stationära havsörnar var rovfåglar som noterades under sträckspaningen.

20 Augusti 2023

Väder NO vind, mulet, ibland lite duggregn.

Tore hjälpte Liam med ringmärkningen som totalt gav 43 arter. I topp lövsångare och ärtsångare, men även en rödstjärt, två buskskvättor och en grönsångare märktes.

Nicklas, Micke och Simon tillbringade morgonen på norra delarna och hade bla en hel del sträckande strandskata, myrspov och kustpipare.

Någongång vid 11 tiden passerade en ortolansparv tätt förbi stationen. De medlemmar som valt att just då vara utomhus fick en fin obs. Så kan det gå.

19 Augusti 2023

Vind från NÖ , varierande molnighet en del sol mot kvällen. Ett morgonpiggt (ca 3 snåret) gäng tog sig hela vägen till norra udden och stötte en nattskärra vid fårhagen. I övrigt var sträcket lugnt. På södra var en rödstrupig piplärka höjdpunkten. Liam skötte ringmärkningen och det roligaste var en juv höksångare som fångades, larmades ut och sedan visades upp för intresserade.

Höksångare juv, foto Gustav Asplund

Säsongens första öppna guidning lockade 10 betalande och sköttes av Liam och Håkan.

På eftermiddagen satte Liam, Simon och Håkan upp nät i de två obestyckade nätgatorna i vassen : nu är hela den standardiserade rundan uppsatt. Niklas hade också en kentsk tärna vid Bredmarsbunkern på eftermiddagen.

Fjärilsfällan var på under natten och Niklas och Micke Å ägnade lång tid år att artbestämma fångsten. Även den rapporterades i Artportalen.

Nedtecknat direkt ur minnet av / Håkan

15 Augusti 2023

En kort promenad runt Bredmar i milt kvällsdis, visade näten proffsigt uppsatta, redo att tas i bruk. Gatorna vid vassnäten fint röjda och på den nyklippta fotbollsplanen lärde en pappa ut överstegsfinter till sin pojke. Myrnätsspängerna måste vi dock göra något åt, men vad, som inte innehåller tryckimpregnerat trä? Stationen i fin form efter sommaren och förråden påfyllda inför hösten.

Sträckspaning vid fyren under morgonen gav rätt mycket fiskmås, en kentsk tärna, skrattmås och några obestämda unga tärnor, samt flera gulärlor, trädpiplärkor och många sädesärlor. En sparvhök tiggde mat av sina föräldrar.

På lördag börjar ringmärkningen och på eftermiddagen sätter vi upp de resterande vassnäten.

// Håkan

5 augusti 2023

Dagen började med att båten fullsatt lämnade kvar oss på Ankarudden i väntan på båt nr 2 – gamNacke. 

Väl ute på ön började ringmärkningsansvarig (Caroline) med två medhjälpare (undertecknad och Carol) med prep av nätställningar. Lite röj återstår att göra (mest vassgatorna, där inga nät kom upp – måste röjas helt innan det är möjligt). Två nät var uppsatta under lunchvila – men ingen svala i maskorna. 

Tidigare anlända, Mova och Gunilla, började med att sätta ihop den nya våningssängen till rum nr.2 vilket pågick sent in på dagen. Gustav anlände efter lunch och Caroline och Carol tog sista båten hem. Kvar på station; Mova, Gunilla, Göran och Gustav.

Obsar under dagen – se Artportalen.

Text&foto: Göran