27 augusti 2023

En klar och solig morgon till skillnad från gårdagen som var mest grå och dimmig.

Dagens ringmärkning gav blygsamma 14 fåglar av 6 arter fördelat enligt följande: svarthätta 5 ex, ärtsångare 4 ex, blåmes 2 ex och lövsångare, rödhake och talgoxe 1 ex vardera.

Två unga svarthättehanar, bägge födda i år. Den undre något yngre och den jobbar fortfarande på sin kroppsruggning, men tids nog kommer även den att få en snygg svart hätta. Foto: Marie Stridh
Det rådde inget tvivel kring vem som var morgonens “best in show”, priset gick tveklöst till denna gulliga rödhakeunge. Den kan vi nog stöta på både en och två gånger till i näten innan den är redo att flytta söderut. Foto: Marie Stridh

Under morgonens tidigaste rundor noterades en svart och snabb figur kuta över spången vid vassnäten- vattensork eller vattenrallsunge?! En fälla ställdes ut med förhoppning om ett svar på gåtan men det gav tyvärr ingen utdelning. Vi får hoppas på att mysteriet får sin upplösning under den kommande veckan, Carro önskar Bosse, Janne och Marie som ska fortsätta att märka några dagar god jaktlycka 😄

Sträckräkning skedde på södra (glasskiosken nedanför fyren) och räknande gjorde Janne och Mova. Vanligaste arter var storskarv (392 st) tätt följd av sjöorre (358 st.). Det var även gott om sträckande gulärla (30 st.). Ny art för Landsort 2023 var några passerande större korsnäbb. Bland vadare noterades små- stor och myrspov tillsammans med kärrsnäppa, större strandpipare, strandskata, gluttsnäppa och kustpipare. Sparvhök (ca 40 sträckande) och 2 bruna kärrhök, en tornfalk och flera havsörnar var rovfåglarna för dagen.