20 Augusti 2023

Väder NO vind, mulet, ibland lite duggregn.

Tore hjälpte Liam med ringmärkningen som totalt gav 43 arter. I topp lövsångare och ärtsångare, men även en rödstjärt, två buskskvättor och en grönsångare märktes.

Nicklas, Micke och Simon tillbringade morgonen på norra delarna och hade bla en hel del sträckande strandskata, myrspov och kustpipare.

Någongång vid 11 tiden passerade en ortolansparv tätt förbi stationen. De medlemmar som valt att just då vara utomhus fick en fin obs. Så kan det gå.