5 augusti 2023

Dagen började med att båten fullsatt lämnade kvar oss på Ankarudden i väntan på båt nr 2 – gamNacke. 

Väl ute på ön började ringmärkningsansvarig (Caroline) med två medhjälpare (undertecknad och Carol) med prep av nätställningar. Lite röj återstår att göra (mest vassgatorna, där inga nät kom upp – måste röjas helt innan det är möjligt). Två nät var uppsatta under lunchvila – men ingen svala i maskorna. 

Tidigare anlända, Mova och Gunilla, började med att sätta ihop den nya våningssängen till rum nr.2 vilket pågick sent in på dagen. Gustav anlände efter lunch och Caroline och Carol tog sista båten hem. Kvar på station; Mova, Gunilla, Göran och Gustav.

Obsar under dagen – se Artportalen.

Text&foto: Göran