13 Juli 2023

Eva rapporterar att SFV fixat dörren till boden till vänster om grusvägen och att det varit myrangrepp i rum 3 och 4. Föreningens medlemmar har gjort en motattack, så nu luktar det lite av ättika i rummen.