19 Augusti 2023

Vind från NÖ , varierande molnighet en del sol mot kvällen. Ett morgonpiggt (ca 3 snåret) gäng tog sig hela vägen till norra udden och stötte en nattskärra vid fårhagen. I övrigt var sträcket lugnt. På södra var en rödstrupig piplärka höjdpunkten. Liam skötte ringmärkningen och det roligaste var en juv höksångare som fångades, larmades ut och sedan visades upp för intresserade.

Höksångare juv, foto Gustav Asplund

Säsongens första öppna guidning lockade 10 betalande och sköttes av Liam och Håkan.

På eftermiddagen satte Liam, Simon och Håkan upp nät i de två obestyckade nätgatorna i vassen : nu är hela den standardiserade rundan uppsatt. Niklas hade också en kentsk tärna vid Bredmarsbunkern på eftermiddagen.

Fjärilsfällan var på under natten och Niklas och Micke Å ägnade lång tid år att artbestämma fångsten. Även den rapporterades i Artportalen.

Nedtecknat direkt ur minnet av / Håkan