9 oktober 2023


En lugn, vacker och krispigt kylig dag med måttlig till svag NV-vind.

Ringmärkning:06:30-12:00 och 19-23

105 fågel av 17 arter bl a sju Svartmes och i topp 18 Blåmes.

Sträckräkning:07:02-10:47 – avbröts p g a byggBuller från fyrRenovering och lite tunt med fågelRörelse.

Roligast var fem Skärsnäppor och två Gråhakedoppingar mot SV. Mest var Storskarv (309) och Ringduva (ca:350).

Fredrik hade en Forsärla och Göran en Rödstrupig piplärka över station samt en Dubbelbeckasin i Bredmar.

I förgäves väntan på ugglor i kvällsnäten gjorde undertecknad en trevare upp mot Saltmar där två Pärlugglor svarade på uppspelat lockläte.

Magnus vänder hemåt. Bosse, Fredrik, Göran och Daniel kvar på station. Nyanlända; Hasse och Agneta.

/ Göran