3 oktober 2023

Måttlig vind från sydväst, näten öppna från gryning fram till 11, då det började regna. Totalt märktes 30 fåglar, med kungsfågel i topp. Mycket grönsiskor i luften över fågelstationen och en stenfalk jagade förbi.

Eftermiddagen regnade bort.

/ Håkan