6 oktober 2023

Under morgonen kring 5-6 m/s SV och klart till halvklart. Från kl 11 kom ett regnområde in som låg kvar större delen av dagen och vinden tilltog. Under kvällen 13 m/s sydväst och uppklarnande.

Bra fart i ringmärkningen med 143 ringmärkta fåglar. Kungsfågel och trädkrypare dominerade. Lugnare på sträckfronten idag. Hornuggla och dvärgbeckasin sågs. Under kvällen sågs en jorduggla och en pärluggla.

Bosse, Fredrik, Ulf åkte hem. Anna med familj, Didrik och Lovis och Gunilla kom ut.

/Viggo

5 oktober 2023

Fantastiskt sträck av diverse fåglar under dagen, framför allt under morgonen då det regnade. Till exempel 26 blå kärrhökar, 7 nötkråkor, 12 000 grönsiska och 25 000 bo-/bergfink. Se alla obsar på artportalen:
https://www.artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/Alla%20artgrupper/Alla%20arter/Hela%20landet/2074506/Ig%C3%A5r/Ingen/Status/1

Under kvällen då det mojnade satsade Viggo och Andreas på ugglefångst. 3 st pärlugglor kunde ringmärkas, de första för året.

/Viggo