30 Oktober 2023

Avtagande vind från NÖ stundtals regn, men mestadels uppehåll. Carro och Carol ringmärkte totalt 38 fåglar, med gråsiska i topp (18).

På ön var det en senhöstlik artsammansättning; flera flockar sidensvans, gråsiska, koltrast , snösparvar (minst 20 i kummelhålet), bergfink, domherre samt en del vinterhämplingar. Forsärla observerades flera gånger, bla 2 ex lite norr om västerhamn.

Lagom till att färjan gick hem började det regna . Carro, Carol, Håkan, Liam och Alfred åkte hem, Göran stannade kvar.

Vid tangentbordet / Håkan

Tillägg/ Göran

En Svart rödstjärt ses på södra udden. 24 Vitkindade gäss rastar på Norrudden och en Morkulla vid Bredmar. Dessutom kontrollerades en Entita …