24 Oktober 2023

Vind från nordost. Ringmärkning med nästan alla nät uppe gav 86 fåglar, med blåmes och talgoxe i topp. En brunsiska märktes och en hel flock stjärtmesar fångades, märktes och släpptes samtidigt.

Hökugglan var kvar i norr och en forsärla sträckte förbi.

Gudrun och Göran åkte hem, Teet, Fredrik , Bosse, Håkan stannar kvar och Karin och Eva kom ut.

/ Håkan