2 oktober 2023

Vind från SV, vid 1030 så mycket regn att näten togs ner. Ringmärkningen gav 72 fåglar, kungsfågel i topp men roligaste art en nötkråka, som måttmässigt låg precis på gränsen mellan brednäbbad och smalnäbbad. Även en del sparvhök, en stenfalk och en blå kärrhök observerades mellan nätrundorna.

På eftermiddagen sträckräkning, bra drag på simänder; bl.a bläsand 4504, stjärtand 416 och kricka 176.

Fredde visar stolt upp nötkråkan (som visade sig ha en del löss)

/ Håkan