14 maj

Svag vind från SÖ, soligt och klart. Varmt.

Monica, Fredde och Jesper ringmärkte totalt 5 lövsångare, 2 ärtsångare och 1 näktergal. Dessutom 4 kontroller. På ön verkar det som att det kom in en del spännande fågel på förmiddagen; kärrsångare, blåhake, mindre flugsnappare, flera grönsångare och härmsångare. Se artportalen för hela bilden..

Övriga gäster var Bosse, Anders W och Håkan.

/ Håkan