2 maj 2024

Vind från NO, medelvind ca 10 m/s och mycket magert med fågel. Fredde märkte och hade Håkan som lärling. Endast 3 fåglar märktes och en koltrast märkt förra året, var det enda återfyndet.

Anders och Micke spanade sträck på södra udden, där ett hundratal melannitta sträckte. Se artportalen för detaljer.

En turkduva som passerade stationen på väg söderut, hördes sedan spela i byn.

Tappra skådare kämpar på i NO vinden

/ Håkan

1 maj 2024

Kalla och måttliga vindar från nordost, och soligt. Ringmärkningen gav 15 fåglar, med gransångare i topp (8). Roligast var ett återfynd av en ärtsångare som hade märkts på Landsort 4 år tidigare. Många långa flyttningar som den fågeln överlevt, för att återvända till oss.

Micke, Erik, Simon, Anders, Roger räknade sträck vid södra udden, som tyvärr också var magert. Se artportalen för detaljer.

Solblänk vid myrnätet