30 april 2024

Varmt, soligt och vindstilla.

Fredde ringmärkte, hjälpt av Håkan och Janne och totalt märktes 29 fåglar med ärtsångare i topp. Roligaste art var en göktyta, som tydligt demonstrerade varför fågeln kalla vendehals på dansk.

Erik, Didrik, Simon och Micke räknade sträck på sydudden. Fullständiga resultat i Artportalen med nämnas kan 1158 svärta, 1568 sjöorre, 136 kricka, 113 strandskata , 36 gråhakedopping och en insträckande jorduggla.

En del av detta sågs även från fågelstationen, där de ringmärkande höll utkik mellan nätrundorna.