28 april 2024

Medelhård vind från öst och uppehåll med stunder av sol. Ringmärkning från 4:00 till 11:00, av Emma, Johan och Anna, gav 27 märkta fåglar av 9 arter och två kontroller. Bästa märkarten, och helgens art, var gransångare med 14 fångade. Dessutom kul med ett par lövsångare, och två mycket fina ärtsångare (se bild).

Noterbara obsar från södra var till exempel omkring 1300 sträckande sjöorrar och cirka 1300 sträckande svärtor, två insträckande ladusvalor, en trädlärka och en stenfalk på aphåll. Gräshoppsångaren var kvar och kröp omkring i buskarna för tredje dagen i rad. En småspov rastade vid Vadarbunkern.

De flesta lämnar nu efter lunch, Didrik är kvar.

/Johan