14 april 2024

Regn på morgonen, vid 6 tiden upphörande. Vindar från västsektorn, på eftermiddagen ökande tillsammans med regn.

Ringmärkningen (Viggo och Jesper med Håkan tittandes på i labbet) gav totalt 17 fåglar med en tidig lövsångare och två tidiga svarthättor (fenologiskt rekord för Landsort vad vi kunnat utröna). Det ringa antalet fåglar, möjliggjorde pedagogiska genomgångar av ålderskaraktärer av Viggo i labbet.

Ovan järnsparv och jag tror de vita fläckarna på de större täckarna visar att detta är en fågel med ålder 2CY.

Ovan gärdsmyg, där Viggo pekar ut ruggningsgränsen i de större täckarna.

Vad övrigt vad gäller fågel, toppas dagens lista av en blå kärrhök hona.

Fullständiga artlistor som alltid i Artportalen.

// ringmärkarna