30 April 2022

Väder : Svag vind från S (3-4 m/s). 6 C.

Ringmärkning: Ringmärkningen inleddes 4:00 med uppsättning av samtliga nät. Ganska lugnt med fågel under dagen, med totalt 42 individer av 12 arter märkta. Av dessa utgjordes merparten (21 individer) av rödhake. Några nya fångstarter för året dök dock upp, däribland lövsångare, rödstjärt och stenskvätta, vilket vittnar om att varmare väder kanske slutligen är på ingång!

Sträck: Fortfarande en hel del sträckande fågel, dock i något mindre antal än under tidigare dagar. Bland sträcksiffror ingick ca 1200 svärtor, nästan 1000 sjörre samt ca 450 ejder. Bland de mer udda arter som noterades kan nämnas svartkråka samt jorduggla.

Guidning: En liten grupp på sex personer guidades vid stationen av Håkan Granbohm med assistens av ringmärkarna, som visade rödhake. Guidningen var uppskattad!

Vilka som är ute: Håkan, Anders, Liam, Anna, Marie, Björn, Raul, Janne, Stefan, Fredrik, Arvid, Didrik, Samuel, Adrian, Lucas, Alfred, Karl. Fullt hus!

Sträckräknare: Samtliga utom Liam, Anna Marie och Björn

Vid tangentbordet: Håkan Granbohm och Liam

Årets första ringmärkta lövsångare

Torsdag den 28 april 2022

Väder: 4(8) m/s syd- sydväst +6-9 grader

Ringmärkning: Svärta 2161 ex. , Sjöorre 1854 ex. , Småskrake 481 ex. , Strandskata 39 ex. , Sillgrissla 57 ex. Vitkindad gås 296 ex. ,

Övriga observationer : Tundrasädgås 1 ex. sträckande

Nytt rekord för Stockholms län Småskrake 481 ex. Grattis 08:or !

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Oscar, Raul , Niklas, Jan, Uhlie, Arvid, Ann-Charlotte ,Carina, Janne

Sträckräknare: Raul, Niklas

Rapportörer: Janne & Carina

Onsdag den 27 april 2022

Väder : 5(7) m/s syd/sydväst +6 grader

Ringmärkning : Nej

Sträckräkning: Södra udden : Svärta 942 ex. , Sjöorre 1663 ex. sträckande, Sjöorre 60 ex. rastande ,Alfågel 636 ex. sträckande , Alfågel 1300 ex. rastande, Strandskata 262 ex. ,Storskarv 625 ex. ,Tordmule 108 ex. Sillgrissla 54 ex. , Vitkindad gås 121 ex. , Småskrake 322 ex. , Gråhakedopping 21 ex.

Övriga intressanta observationer: Vitnackad svärta 1 adult hane sträckande

Guidning: Nej

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Ulf, Oskar, Raul, Niklas, Carina, Janne

Sträckräknare . Raul, Niklas

Rapportör: Stationsvärdarna Carina &Janne

Tisdag den 26 april 2022

Väder: Exakta uppgifter saknas, fint skådarväder !

Ringmärkning :Nej

Sträckräkning: Svärta 1414ex. , Sjöorre 3796 ex. ,Småskrake 500 ex. ,Bergfink 430 ex. ,Storspov 141 ex. , Ängspiplärka 120 ex.

Övriga intressanta observationer : Sibirisk knölsvärta 1 ex. , Storlabb 1 ex.

Guidning: Nej

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Uffe, Niklas, Raul Carina ,Janne

Sträckräknare: Raul ,Niklas

Rapportör: Stationsvärdarna Carina &Janne

Måndagen den 25 april

Väder: exakta uppgifter saknas fint skådar väder vindstilla, sol +10 grader.
Ringmärkning: nej
Sträckräkning: 15 ex. Bläsgås ,256 ex. Sjöorre ,200 ex. Småskrake
Övriga intressanta observationer: Älg
Vilka som var ute : Fredrik ,Stefan, Uffe, Janne ,Carina,Raul,Niklas
Rapportör :Stationsvärdarna Carina &Janne
Sträckräknare :Raul. Niklas

24 april 2022

Frisk NO-vind. Helt klart väder. Omkring 3-6 grader varmt.

Det ringmärktes nio fåglar av sex arter med Rödhake som flest med tre ex.

Ganska dåligt med fågel på ön.

Koll av sträck på södra udden gav bl a Snatterand och Stjärtand. Två ugglor stöttes på ön – dock obestämda.

Nyanlända på station är enligt bokningssyst.;

Fredrik, Raul, Ulf, Niklas, Stefan

Hemvändare; Caroline, Carol, Cecilia, Hans, Anders, Magnus, VärmdöFågelklubb x6, Ulf och Roger

e u Caroline/ Göran

23 april 2022

Idag var det äntligen dags för en efterlängtad säsongsdebut för Carro, Carol och Cecilia. Vi möttes av en fin och hyfsat vindstilla morgon.

Morgonstund

Dagens märkning genererade i 43 nymärkningar varav drygt hälften fångades under första timmen. Vi fångade totalt 8 olika arter där rödhakarna stod för grovjobbet och ställde upp med 25 individer, därefter kom gransångarna med, helt okej, 7 stycken individer.

I dagens fångst dök även en gärdsmyg som märktes i slutet på september upp, ett trevligt återseende! Den var förövrigt ordentligt fet också. Bland kontrollerna fanns även en blåmeshane som märktes under hösten 2019, han var ordentligt blå och fin och verkade taggad på häcksäsong.

Snygg blåmes

Tre guidningar genomfördes, naturskyddsföreningen i Stockholm stod för två av dessa med 18 deltagare i varje grupp, på den öppna visningen deltog 5 personer varav två var nya medlemmar. Deltagarna uttryckte mycket uppskattning, de fick se gärdsmyg, kungsfågel och blåmes.

Morgonsträcket var mycket sparsamt, bland sjöfågel kan nämnas ejder, alfågel, svärta och sjöorre, ingendera av talrikt antal. Lite sporspovar drog norrut i grupper, totalt 40-50 st.

Under dagen har olika grupper finkammat ön men inget anmärkningsvärt har skådats.

Kvar på station; Caroline, Carol, Cecilia, Hans, Anders, Magnus, Ulf och Roger

Nyanlända; VärmdöFågelklubb x6

22 april 2022

Svag NO-vind. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt med fågel på ön.

En ganska bra sträckmorgon på norra udden med bl a Silvertärna, Varfågel, Göktyta, Tornfalk och en stor flock Storspov nära mot NO.

Nyanlända på station är Caroline, Carol, Cecilia, Hans, Anders, Magnus, Ulf och Roger

Hemvändare; Anders och Göran

/Göran

… spaning på norra udden ( norr om Fårhagen )

21 april 2022

Måttlig NO-vind senare frisk. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En ganska svag sträckmorgon på södra udden med bl a tre Storspov och drygt 400 Sjöorre(429ex). En Vinterhämpling passerade udden.

På norra udden bl a 117 Storspov och en Fjällvråk sträckande.

Dvärgbeckasin rastande i Saltmar.

Svarthakedopping i Norrhamn

Som vanligt gott om lekande paddor i branddammen.

Hemvändare; Raul

Kvar på station är Anders och undertecknad

/Göran

.. med Lövsångarna kom även vitsipporna

20 april 2022

Svag NO-vind senare måttlig NO. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.
Ingen ringmärkning.
Måttligt till sparsamt med fågel på ön.
En ganska bra sträckmorgon på södra udden med 164 Storspov och drygt 2000 Sjöorre(2148ex).
En Gravand och en Skärsnäppa passerade udden norröver.
Fisktärnesträcket har kommit igång.
Enstaka Gråhakedopping ( största flock 4 ex )

På ön har Lövsångarna blivit fler och två Fjällvråkar sträckte norrut.
Kvar på station är Raul, Anders och undertecknad
/Göran

… ibland lite längre mellan obsarna.

19 april 2022

Svag till måttlig SO-vind, under eftermiddagen vridande mot NO. Helt klart väder. Omkring 6-7 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En ganska bra sträckmorgon på södra udden med bl a drygt 350 Storspov (det mesta över Norrudden) och knappt 2000 Sjöorre. Första Lövsångaren sjöng söder om Saltmar liksom en Turkduva norr om byn. Sågs senare både i södra lunden och sjungande i fyrträdgården.

Gustav vände hemåt.

Anders är nyanländ.

Kvar på station är Raul och undertecknad

/Göran

18 april 2022

Svag till måttlig SV-vind. Något mulet framtill 07:30 därefter helt klart väder. Omkring 5-7 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En riktigt bra sträckmorgon på södra udden med bl a Myrspov, Stenfalk och Brun kärrhök. Sträcksiffror på Sjöorre (1790 ex), Svärta (701 ex), Sillgrissla (560 ex) och Storspov (338 Ex).

Anna, Eva, Niklas, Janne, Bosse, Erik och Lena vände hemåt.

Gustav är nyanländ

Kvar på station är Raul och undertecknad

/Göran

17 april 2022

Vindstilla framtill kl.7 därefter svag ostlig. Något mulet framtill 07:30 därefter helt klart väder. Omkring 5-7 grader varmt.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön. Dock skapligt med fågel för märkning med 40 fåglar av nio arter. En kontroll (Hämpling från 2020 märkt på Landsort) och första ringmärkta Gransångaren 2022. Rödhaken dominerade även idag med 26 märkta.

En riktigt bra sträckmorgon på södra udden med bl a rekord i Södermanland med 136 sträckande Gråhakedoppingar mot NO. Första Ladusvalan siktades över havet.

Gårdagens stora snokhona i stationsträdgården fick nu sällskap av flera ormar. Även ett par huggormar siktades.

Utöver det; en stor insats av Niklas som skrapat och staplat ca:600 tegelstenar på fyra pallar (gamla skorstensStocken) för bortforsling, se bild.

Stationsrekord natt mot idag med 17 gäster.

Johan, Emma, Alma, Didrik, Alisa med två söner, Robin och Samuel vände hemåt.

Kvar på station är Anna, Eva, Niklas, Lena, Janne, Bosse, Raul (kom igår) och undertecknad

Nyanländ på station: Erik

/Göran

Södra udden – sträckräkning
Niklas dagsverken

Foto: Gransångare – Anna Larsson, övriga – Göran Andervass

16 april 2022

Vinden var svag och vände under dagen från nordlig till sydvästlig och temperaturen har sjunkit ner till 5 grader.

Det var tydligt att många fåglar lämnat ön under natten, men trots det blev fångsten skaplig med 46 fåglar av nio arter. Rödhake på topp, så klart, med 28 fångade individer. Kul också med en 3+ hona grönfink som redan hade en tydlig ruvfläck, lokal häckare? Maria, granne till stationen kikade in under märkningen och fick se gärdsmyg och koltrast. Sex personer kom på dagens guidning (Johan guidade), och alla sex hade kommit för att de läst om om guidningarna på stationens hemsida. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Ett i det närmaste obefintligt sträck skådades med nio fjällvråkar på topp. Men, gulhämpling vid fågelstation, stenskvätta och svarthakedoppingarna i Norrhamn, skogssnäppa, kustlabb, och trana, piggade upp.

I övrigt drog en stor snokhona med tillhörande stor publik i stationsträdgården.

Mycket folk på stationen nu och stämningen är hög! Imorgon smäller det.

Nyanlända: Alica med två söner

/Johan

ad Fjällvråk
2k Fjällvråk

Foto: Anna Larsson

15 april 2022

Dagen startade med blåst och vindar upp emot 10 m/s från nordost och mild temperatur kring 5 grader.

Sträckkoll på Södra udden av Bosse, Janne och Didrik. En praktejder piggade upp. Övriga obsar värda att nämna är gulhämpling framför stationen, svart rödstjärt i byn (Janne), turkduva på östra sidan (Bosse), stenfalk (Saltmar) och årets första brun kärrhök (Bredmar) sträckte båda norrut (Emma & Johan).

Fin fart på ringmärkningen trots hårda vindar. Alla nät utom stationsnäten och de två raderna nät i vassen användes. Fångsten gav 74 ringmärkta fåglar av 10 arter med 36 rödhakar och en gammal kungsfågelhona på topp. De fyra järnsparvarna utmärkte sig med fina fettlager, de lär lämna ön när nordanvinden vänder. Tre fåglar kontrollerades, varav en gulsparv från förra årets vårmärkning. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Bosse, Janne och Didrik är kvar. Med eftermiddagsbåten kom många nya glada ansikten så som Lena, Göran och Robin. Niklas och Eva kom också med båten och gästar Anna.

Johan

Gulhämpling Foto: Anna Larsson
Gårdagens rastande Ägretthäger (Saltmar) Foto: Anna Larsson

13 april 2022

Under hela dagen har det varit mulet väder med svaga vindar från syd. Temperatur: 3-6 grader.
Bosse, Janne, Raul och Torgny räknade sträcket från Södra udden mellan 06:00 och 11:20. Det var generellt sett ett hyfsat sträck med gott om alkor. Årets första kustlabbar passerade norrut. När vi senare åt lunch vid köksbordet inne på stationen damp plötsligt en hona gulhämpling ned på gräsmattan nedanför fönstret. Dess litenhet var påtaglig när den födosökte mellan grönfinkarna som framstod som rena sumobrottarna i jämförelse. Strax därefter kom en räv förbi och hämtade en egen lunch i form av en sork vid boden.
Praktejdern ligger kvar i en ejderflock på öns östra sida. Samtliga observationer finns på artportalen.
Anna kom ut med eftermiddagsbåten. Janne, Bosse, Torgny och Raul är kvar.

Torgny

12 april 2022

Klart väder med svaga vindar från nordväst som under dagen vred åt sydväst. Temperatur 1-7 grader.
Jon, Johan och Torgny bevakade sträcket från Södra udden från 06:00 till 11:30. Vi fick uppleva ett hyfsat morgonsträck som dock dog ut vid niotiden. Roligast var en passerande jorduggla. Bosse stod vid Bredmar.
Praktejdern låg kvar i den stora ejderflocken nordost om Bredmar. I skymningen flög en hornuggla förbi fågelstationen så nära att alla kunde se den från matbordet.
Hemvändare: Jon H, Johan T och Anna-Greta S.
Nytillkomna: Raul V och Jan O.
Kvar hela dagen: Torgny G och Bo H

/Torgny

11 april 2022

Ett soligt och klart väder dominerade under dagen med svaga vindar från väst som vred över mot sydväst. Temp 2-6 grader.
Dagen bjöd på ett artrikt sträck med bland annat blå kärrhök och lappsparv, men utan några större sträcksiffror. Gott om finkar och järnsparvar på ön. En stäpphökshane sågs flera gånger under förmiddagen. Jon och Johan upptäckte den från Södra udden då den kom norrifrån. Senare såg Bosse den från norra delen av ön då den passerade norrut för att sedan återkomma och passera honom igen nittio minuter senare. Under sena eftermiddagen upptäckte Torgny en praktejderhane från Toppbunkern. Efter lite lokaliseringsavstämning med övriga skådare kunde den även ses från Bredmar.
Fem övernattare: Jon H, Johan T, Anna-Greta S och Torgny G kom ut med tidiga morgon- respektive förmiddagsbåten. Bosse H kvar.

Torgny

10 april 2022

Väder:
Vind SV, 9-11 m/s. Halvklart under hela dagen.

Ringmärkning:
Nio nät kunde öppnas under dagen då de stod i lä för vinden. Totalt fångades 21 fåglar av sju arter, däribland rödhake, gärdsmyg, talgoxe och gulsparv. De flesta av dagens fångade fåglar hade gott om fett på sig, vilket vittnar om att det inte kommit in så många nya fåglar sedan gårdagen.

Övrigt:
Sträck liknande gårdagen, med en del ejder som både sträckte och rastade på ön. Under dagen upptäcktes en gammal råka söder om fågelstationen, som sedan höll till kring fågelstationen under för- och eftermiddagen.

Hemvändare: Liam, Karlis, Jesper & Simon
Ute på station: Bo Holst

//Liam

9 april 2022

Väder:
Vind V-SV, 10-12 m/s. Halvklart till mulet, med sporadisk nederbörd av snöblandat regn under eftermiddagen.

Ringmärkning:
Säsongsstart för ringmärkningen! Trots stundvis hårda vindar gick totalt sex nät att sätta upp genom att de stod i lä för vinden. Första märkart blev järnsparv, och totalt 18 individer av sex arter ringmärktes under dagen. Förutom nymärkning blev det även en del kontroller, där bland annat en grönfink ringmärkt 2014 stack ut. Denna fågel är således närmare åtta år gammal! Ringmärkare utgjordes av Liam Martin, med Karlis Kenklis var assistent. En guidning hölls vid 11:00 för ett sällskap på sju personer.

Övrigt: Helt ok sträck trots hårda vindar från V. Sträcket utgjordes främst av ejder, varav ett tusental rastade utanför öns sydspets och blev uppskrämd av en havsörn under morgonen. På ön rastade under dagen rätt stora mängder bofink. Under morgonen upptäcktes en ung råka i byn, och kunde sedan ses till och från under dagen längsmed stora vägen mellan byn och fågelstationen.

Ute på stationen: Liam, Karlis, Simon & Jesper

//Liam