10 april 2022

Väder:
Vind SV, 9-11 m/s. Halvklart under hela dagen.

Ringmärkning:
Nio nät kunde öppnas under dagen då de stod i lä för vinden. Totalt fångades 21 fåglar av sju arter, däribland rödhake, gärdsmyg, talgoxe och gulsparv. De flesta av dagens fångade fåglar hade gott om fett på sig, vilket vittnar om att det inte kommit in så många nya fåglar sedan gårdagen.

Övrigt:
Sträck liknande gårdagen, med en del ejder som både sträckte och rastade på ön. Under dagen upptäcktes en gammal råka söder om fågelstationen, som sedan höll till kring fågelstationen under för- och eftermiddagen.

Hemvändare: Liam, Karlis, Jesper & Simon
Ute på station: Bo Holst

//Liam