9 april 2022

Väder:
Vind V-SV, 10-12 m/s. Halvklart till mulet, med sporadisk nederbörd av snöblandat regn under eftermiddagen.

Ringmärkning:
Säsongsstart för ringmärkningen! Trots stundvis hårda vindar gick totalt sex nät att sätta upp genom att de stod i lä för vinden. Första märkart blev järnsparv, och totalt 18 individer av sex arter ringmärktes under dagen. Förutom nymärkning blev det även en del kontroller, där bland annat en grönfink ringmärkt 2014 stack ut. Denna fågel är således närmare åtta år gammal! Ringmärkare utgjordes av Liam Martin, med Karlis Kenklis var assistent. En guidning hölls vid 11:00 för ett sällskap på sju personer.

Övrigt: Helt ok sträck trots hårda vindar från V. Sträcket utgjordes främst av ejder, varav ett tusental rastade utanför öns sydspets och blev uppskrämd av en havsörn under morgonen. På ön rastade under dagen rätt stora mängder bofink. Under morgonen upptäcktes en ung råka i byn, och kunde sedan ses till och från under dagen längsmed stora vägen mellan byn och fågelstationen.

Ute på stationen: Liam, Karlis, Simon & Jesper

//Liam