16 april 2022

Vinden var svag och vände under dagen från nordlig till sydvästlig och temperaturen har sjunkit ner till 5 grader.

Det var tydligt att många fåglar lämnat ön under natten, men trots det blev fångsten skaplig med 46 fåglar av nio arter. Rödhake på topp, så klart, med 28 fångade individer. Kul också med en 3+ hona grönfink som redan hade en tydlig ruvfläck, lokal häckare? Maria, granne till stationen kikade in under märkningen och fick se gärdsmyg och koltrast. Sex personer kom på dagens guidning (Johan guidade), och alla sex hade kommit för att de läst om om guidningarna på stationens hemsida. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Ett i det närmaste obefintligt sträck skådades med nio fjällvråkar på topp. Men, gulhämpling vid fågelstation, stenskvätta och svarthakedoppingarna i Norrhamn, skogssnäppa, kustlabb, och trana, piggade upp.

I övrigt drog en stor snokhona med tillhörande stor publik i stationsträdgården.

Mycket folk på stationen nu och stämningen är hög! Imorgon smäller det.

Nyanlända: Alica med två söner

/Johan

ad Fjällvråk
2k Fjällvråk

Foto: Anna Larsson