24 april 2022

Frisk NO-vind. Helt klart väder. Omkring 3-6 grader varmt.

Det ringmärktes nio fåglar av sex arter med Rödhake som flest med tre ex.

Ganska dåligt med fågel på ön.

Koll av sträck på södra udden gav bl a Snatterand och Stjärtand. Två ugglor stöttes på ön – dock obestämda.

Nyanlända på station är enligt bokningssyst.;

Fredrik, Raul, Ulf, Niklas, Stefan

Hemvändare; Caroline, Carol, Cecilia, Hans, Anders, Magnus, VärmdöFågelklubb x6, Ulf och Roger

e u Caroline/ Göran