15 april 2022

Dagen startade med blåst och vindar upp emot 10 m/s från nordost och mild temperatur kring 5 grader.

Sträckkoll på Södra udden av Bosse, Janne och Didrik. En praktejder piggade upp. Övriga obsar värda att nämna är gulhämpling framför stationen, svart rödstjärt i byn (Janne), turkduva på östra sidan (Bosse), stenfalk (Saltmar) och årets första brun kärrhök (Bredmar) sträckte båda norrut (Emma & Johan).

Fin fart på ringmärkningen trots hårda vindar. Alla nät utom stationsnäten och de två raderna nät i vassen användes. Fångsten gav 74 ringmärkta fåglar av 10 arter med 36 rödhakar och en gammal kungsfågelhona på topp. De fyra järnsparvarna utmärkte sig med fina fettlager, de lär lämna ön när nordanvinden vänder. Tre fåglar kontrollerades, varav en gulsparv från förra årets vårmärkning. För ringmärkningen stod Emma, Alva, Anna och Johan (RM).

Bosse, Janne och Didrik är kvar. Med eftermiddagsbåten kom många nya glada ansikten så som Lena, Göran och Robin. Niklas och Eva kom också med båten och gästar Anna.

Johan

Gulhämpling Foto: Anna Larsson
Gårdagens rastande Ägretthäger (Saltmar) Foto: Anna Larsson