30 April 2022

Väder : Svag vind från S (3-4 m/s). 6 C.

Ringmärkning: Ringmärkningen inleddes 4:00 med uppsättning av samtliga nät. Ganska lugnt med fågel under dagen, med totalt 42 individer av 12 arter märkta. Av dessa utgjordes merparten (21 individer) av rödhake. Några nya fångstarter för året dök dock upp, däribland lövsångare, rödstjärt och stenskvätta, vilket vittnar om att varmare väder kanske slutligen är på ingång!

Sträck: Fortfarande en hel del sträckande fågel, dock i något mindre antal än under tidigare dagar. Bland sträcksiffror ingick ca 1200 svärtor, nästan 1000 sjörre samt ca 450 ejder. Bland de mer udda arter som noterades kan nämnas svartkråka samt jorduggla.

Guidning: En liten grupp på sex personer guidades vid stationen av Håkan Granbohm med assistens av ringmärkarna, som visade rödhake. Guidningen var uppskattad!

Vilka som är ute: Håkan, Anders, Liam, Anna, Marie, Björn, Raul, Janne, Stefan, Fredrik, Arvid, Didrik, Samuel, Adrian, Lucas, Alfred, Karl. Fullt hus!

Sträckräknare: Samtliga utom Liam, Anna Marie och Björn

Vid tangentbordet: Håkan Granbohm och Liam

Årets första ringmärkta lövsångare