Torsdag den 28 april 2022

Väder: 4(8) m/s syd- sydväst +6-9 grader

Ringmärkning: Svärta 2161 ex. , Sjöorre 1854 ex. , Småskrake 481 ex. , Strandskata 39 ex. , Sillgrissla 57 ex. Vitkindad gås 296 ex. ,

Övriga observationer : Tundrasädgås 1 ex. sträckande

Nytt rekord för Stockholms län Småskrake 481 ex. Grattis 08:or !

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Oscar, Raul , Niklas, Jan, Uhlie, Arvid, Ann-Charlotte ,Carina, Janne

Sträckräknare: Raul, Niklas

Rapportörer: Janne & Carina