Onsdag den 27 april 2022

Väder : 5(7) m/s syd/sydväst +6 grader

Ringmärkning : Nej

Sträckräkning: Södra udden : Svärta 942 ex. , Sjöorre 1663 ex. sträckande, Sjöorre 60 ex. rastande ,Alfågel 636 ex. sträckande , Alfågel 1300 ex. rastande, Strandskata 262 ex. ,Storskarv 625 ex. ,Tordmule 108 ex. Sillgrissla 54 ex. , Vitkindad gås 121 ex. , Småskrake 322 ex. , Gråhakedopping 21 ex.

Övriga intressanta observationer: Vitnackad svärta 1 adult hane sträckande

Guidning: Nej

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Ulf, Oskar, Raul, Niklas, Carina, Janne

Sträckräknare . Raul, Niklas

Rapportör: Stationsvärdarna Carina &Janne

Tisdag den 26 april 2022

Väder: Exakta uppgifter saknas, fint skådarväder !

Ringmärkning :Nej

Sträckräkning: Svärta 1414ex. , Sjöorre 3796 ex. ,Småskrake 500 ex. ,Bergfink 430 ex. ,Storspov 141 ex. , Ängspiplärka 120 ex.

Övriga intressanta observationer : Sibirisk knölsvärta 1 ex. , Storlabb 1 ex.

Guidning: Nej

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Uffe, Niklas, Raul Carina ,Janne

Sträckräknare: Raul ,Niklas

Rapportör: Stationsvärdarna Carina &Janne

Måndagen den 25 april

Väder: exakta uppgifter saknas fint skådar väder vindstilla, sol +10 grader.
Ringmärkning: nej
Sträckräkning: 15 ex. Bläsgås ,256 ex. Sjöorre ,200 ex. Småskrake
Övriga intressanta observationer: Älg
Vilka som var ute : Fredrik ,Stefan, Uffe, Janne ,Carina,Raul,Niklas
Rapportör :Stationsvärdarna Carina &Janne
Sträckräknare :Raul. Niklas