21 april 2022

Måttlig NO-vind senare frisk. Helt klart väder. Omkring 7-8 grader varmt.

Ingen ringmärkning.

Måttligt till sparsamt med fågel på ön.

En ganska svag sträckmorgon på södra udden med bl a tre Storspov och drygt 400 Sjöorre(429ex). En Vinterhämpling passerade udden.

På norra udden bl a 117 Storspov och en Fjällvråk sträckande.

Dvärgbeckasin rastande i Saltmar.

Svarthakedopping i Norrhamn

Som vanligt gott om lekande paddor i branddammen.

Hemvändare; Raul

Kvar på station är Anders och undertecknad

/Göran

.. med Lövsångarna kom även vitsipporna