11 april 2022

Ett soligt och klart väder dominerade under dagen med svaga vindar från väst som vred över mot sydväst. Temp 2-6 grader.
Dagen bjöd på ett artrikt sträck med bland annat blå kärrhök och lappsparv, men utan några större sträcksiffror. Gott om finkar och järnsparvar på ön. En stäpphökshane sågs flera gånger under förmiddagen. Jon och Johan upptäckte den från Södra udden då den kom norrifrån. Senare såg Bosse den från norra delen av ön då den passerade norrut för att sedan återkomma och passera honom igen nittio minuter senare. Under sena eftermiddagen upptäckte Torgny en praktejderhane från Toppbunkern. Efter lite lokaliseringsavstämning med övriga skådare kunde den även ses från Bredmar.
Fem övernattare: Jon H, Johan T, Anna-Greta S och Torgny G kom ut med tidiga morgon- respektive förmiddagsbåten. Bosse H kvar.

Torgny