30 april 2023

Dagen präglades av start västanvind runt 10 m/s och trots cirka sju grader och sol var det en kall dag. Det sträckräknades, ringmärktes och guidades. Ringmärkning klockan 4 till 10, med de fyra stationsnäten nere på grund av vinden, gav endast 15 fåglar av sju arter. Kul med årets första svartvit flugsnappare. En specialguidning utfördes också med en mycket trevlig familj som var på märkningen och fick se bland annat gransångare, taltrast och svartvit flug.

Dagens unga hanne svartvit flug.

På södra räknade bland annat Raul och Didrik. Värt att nämna är till exempel ägretthäger 1, råka 3, kustlabb 1, svärta 169, sjöorre 265, småskrake 48. På Stångskär rastade tre skärsnäppor. Emma och Johan hade också en jorduggla insträckandes mot Bredmar från sydost.

Många åkte hem idag, bland annat StOF-ungdomsskådarna/Fältbiologerna, Anders och Didrik. Anlände gjorde Anneli, Agneta och Hans. Kvar på stationen är även Håkan, Emma, Johan, Max och Raul.

29 april 2023

Det går inte an att starta med något annat än dagens sibiriska knölsvärta som Raul V upptäckte när den rundade udden tidigt på morgonen. Extra kul att StOF:s ungdomsskådare var på plats när denna enhörning drog kvickt förbi. Av intresse från södra var också en kärrhök som upptäcktes sent, men spikades som 2k stäpphök längre norrut på ön av StOF:s ungdomsskådare (och Fältbiologer), bland annat Max K, Adrian T, Alfred T-B, Alvin J, Liam G, och Axel M.

I övrigt en kall cirka åttagradig dag med till början svag sydlig vind, sedan ökande framåt dagen. Men tropikflyttarna på ön gav en ljuvlig vårkänsla, vilket märktes i dagens fångst då lövsångare var den vanligaste arten med 16 fångade individer. Emma L och Johan L skötte märkningen som totalt gav 49 fåglar av 17 arter, där andra tropikflyttare som rödstjärt (stilig ung hanne) och ärtsångare lyste upp tillvaron för de knölsvärte-suktande märkarna. Klockan 11 var det nio personer på dagens guidning, mycket trevligt.

En av dagens ljuvliga lövsångare.

Det fångades även en avvikande taltrast som med sina vita fjädrar (leucistisk med en del vita mellersta täckare samt mycket vitt i ansiktet och i nacken) gav ett närmast jordtrast-liknande intryck. Från assisternas sida vill det tilläggas att taltrasten var gullig.

Den gulliga taltrasten <3

Bland andra räknade Raul och Didrik sträck på södra udden. Värt att nämna är svärta 490, sjöorre 707, ejder 307, alfågel 122, småspov 3, gråhakedopping 4, och så klart alkor så som sillgrissla 87, tordmule 52 och tobisgrissla 2.

Mycket folk på stationen! Förutom ovan nämnda är Håkan, Anders L och Johan G på stationen.

23 april 2023

Liksom lördagen bjöd även söndag på strålande sol och en finfin soluppgång. Lite mer vind denna morgon men alla nät gick att sätta upp.

Ringmärkningen gav 48 nymärkningar och rödhake var fortsatt mest talrik med 20 ex. Därefter var gransångare näst vanligast i fångsten med hela 13 ex. Lagom till nätnedtagningen hade de även satt igång att sjunga (som kontrast till vattenrallens knorrande och skrikande vid nätuppsättningen).

Gransångare överst, lövsångare under.

Roligast under morgonen var helt klart en lövsångare, en ärtsångare och fyra svarthättor. Nu händer det!😁 I övrigt bjöd fångsten på taltrast, kungsfågel, gärdsmyg, grönfink och gulsparv.

Svarthätta, hane överst och hona under.

Kursen “Fåglar över vatten” fortsatte och vi började vid fyren. I blåsten kom fåglarna mer spritt i vertikal -led och de hamnade också längre från vår obs. plats. Under morgonen räknande deltagarna olika arter och vi jämförde antal efter ngn timmes räkning. Intressant att diskutera skillnader i antal! Bäst obs var på en smålom som sträckte över på nära håll i vacker vinterdräkt. Talrikast var som gårdagen sjöorre och ejder. I övrigt noterades gråhakedopping, bläsgås och en hel del tordmular. Diskussion om vad och hur en ska rapportera i slutet av kursen på artgenomgången var givande!

Kursdeltagare som igår med nytillskottet Maria. Övriga i fält var bl a. Anders, Håkan och Magnus

22 april

Ringmärkningen sköttes av Carro och Carol och genererade 59 nymärkningar där rödhake var klart vanligast med 44 ex. Utöver dessa blev det fem kungsfåglar, tre taltrastar, två gulsparvar och ett ex av gärdsmyg, hämpling, gransångare, bofink och talgoxe. En fin morgon!

Några av morgonens fåglar: taltrast, rödhake och hämpling.

Under helgen går exkursionen “Fåglar över vatten ” av stapeln. Och över vatten blev det på morgonpasset, Vi tröskade igenom många sträck svärta (dagtotal summerad till1205), sjöorre (2327) och storspov (195) innan Erik “the American” Wahlgren fick oss att lyfta blicken till en fin-fin obs av amerikansk sjöorre. Den kom in från norr och följde Landsorts västkust hela vägen runt udden och gick fint att njuta av på ca som närmast 300 meter. Självklart fanns mer att se men dagboken slutar där idag.

På exkursionen: Alexander, Birgit, Birgitta, Britt-Marie, Eva och Mova. Övriga i fält: Anders, Erik, Håkan, Magnus m. fl.

Nedan: Erik med adrenalinpåslag larmar ut obsen av amerikansk sjöorre, Södra udden 2023-04-22, ca 08.14.

15 april 2023

Under större delen av dagen ONO ca 10 m/s, klart, 5 grader.

Under morgonen viss rörelse på en del småfåglar, tex finkar och dubbeltrastar. Men det ebbade ut ganska snabbt i det fina vädret. Ringmärkningen gav 38 individer av 11 arter.

Anders som stod på södra och spanande sträck såg bland annat stenfalk, kustlabb och några hundra sträckande svärtor. På ön rastade bland annat varfågel och svart rödstjärt.

14 april 2023

Mulet och duggregn, friska ostliga-nordostliga vindar.

Håkan hade en svart rödstjärt i byn under morgonen. 2 bläsgås drog över stationen under eftermiddagen. En hel del bofink och rödhake rastade. I övrigt inga särskilda obsar under dagen.

Viggo, Jesper och Aron samt Anders kom ut under dagen. Håkan åkte hem under morgonen.

12 April 2023

Vinden hade vridit mot ost, södra udden besöktes på morgonen där bl.a. ca 1500 sjöorre räknades in, innan vi vid halv tio gav upp för blåsten.

Resten av dagen (avbrutet av värmepauser inne på stationen), gjordes individuella insatser längs vägen och i Bredmar.

Ellika och Helena åkte hem med eftermiddagsbåten.

11 April 2023

Håkan och Niclas tillbringade morgonen på södra udden, där nästan 3000 sträckande sjöorrar räknades mellan 0600 och 1000. En översträckande forsärla hördes kort och en trädlärka vände över udden.

Eftermiddagen fram till 1430 patrullerades vägen upp tom Saltmar. Mest mesar, rödhakar och koltrastar längs vägen, vid Saltmar gransångare och skogssnäppa.

På eftermiddagen kom Helena ut.

10 april 2023

Väder snarlikt de två senaste dagarna med några få grader och sol, samt svag vind. Ringmärkningen gav 31 fåglar av 10 arter. Vanligast var kungsfågel med 11 nymärkta. Trevligt också att avsluta märkningen med en trädkrypare. Värt att nämna är också en grönfinkhona som hade aktiv ruvfläck. Helgens metodförbättring var ett par plankor som satts upp utanför släpphålet i labbet som hindrar fåglarna från att hamna i näten direkt efter de släpps. 9 storspovar förgyllde väntan under en av de tre nollrundorna.

Dagens oemotståndliga trädkrypare.

Roligast på södra under morgonen var 1223 sjöorre, svärta 496, och skrattmås 136.

Maria S, Emma L och Johan L ringmärkte, och Simon L sträckräknade på södra under morgonen. Nu städas det och förbereds för hemfärd.

9 april 2023

Vädret var mycket lika idag som igår, det vill säga omkring 2 till 4 grader och svag nord till nordostlig vind. Dagens överraskning var en padda som satt under bänken på ringmärkningslabbet.

Ringmärkningen flöt på mellan 05-11 och 24 fåglar av 8 arter fångades, och fyra fåglar kontrollerades. Det var en klassisk tidig aprilmix med rödhakar, kungsfåglar, järnsparvar och några trastar. Felicia, Oscar och Lovis hjälpte till med stor bravur.

En av dagens tre järnsparvar.

Sträckfågelräkning mellan 5:30 och 11:00 från fyren- ejder 1200, sjöorre 164, svärta 6, alfågel 157, storskrake 17, småskrake 29, storskarv 70, sångsvan 14, knölsvan 2, grågås 4, snatterand 1, skedand 2, stjärtand 1, gräsand 2, bläsand 1, gråhakedopping 1, storlom 1, trana 2, skrattmås 20, silltrut 2 skogssnäppa 1, strandskata 4, trädlärka 5, sånglärka 8, dubbeltrast 2, bofink 30, stare 19.

Idag åkte Lovis, Didrik, Oscar, Felicia, Niklas och Anna hem. Simon, Maria, Emma och Johan är kvar.

8 april 2023

Väder: Klart. 2-5 C under dagen. Svag till måttlig vind från N-NO, ca 5 m/s.

Ringmärkningssäsongen är ju nu igång, och vi njöt av nya och breda spänger. Alla nät var uppe 5-11 och sammanlagt märktes 52 fåglar av 10 arter, samt 10 fåglar kontrollerades. Fångsten dominerades av kungsfågel (13) och rödhake (12). Bofinkarna (5) var ljuvligt feta, varav en hade fettklass 6, praktfull bofink. Annars var dagens begivenhet en redan ringmärkt ung kungsfågel. När vi kikade på dess ring märkte vi att ringen hade en ovanlig storlek, den var framför allt lägre. Dessutom pryddes ringen med texten “BUDAPEST”, en kungsfågel ringmärkte i Ungern! Lovis assisterade med bravur vid märkningen.

Den i Ungern ringmärkta kungsfågelhannen.

Simon och Didrik räknade fågel på södra (06 -11:30) – Sträckande: ejder 1300, svärta 30, sjöorre 165, alfågel 105, småskrake 30, storskrake 12, bläsand 33, gräsand 2, tordmule 10, sillgrissla 6, tobisgrissla 6, strandskata 50, rödbena 1, silltrut 1, jorduggla 1, sparvhök 1, ringduva 33, kråka 5, dubbeltrast 3, trädlärka 1, steglits 2, grönsiska 20, bofink 50

Personal på ön var idag Lovis & Didrik, Simon, Maria S, Emma & Johan L. Under dagen anlände Niklas, Felica, Oscar & Anna L.

2 april 2023

Väder: Klart. 0-5 C under dagen. Svag vind från N-NO, ca 6-10 m/s.

Efter gårdagens uppsättning av nät, kunde ringmärkningssäsongen för 2023 dra igång!

Ringmärkningen genomfördes mellan 06:00-12:00, och resulterade i totalt 81 ringmärkta fåglar av 8 arter. Vanligast märkarten var talgoxe. Det fångades även mycket järnsparv under dagen och med totalt 18 ringmärkta individer kunde det konstateras att det var nytt dagsrekord på våren för arten (tidigare rekordet låg på 17 ringmärkta på en dag)! Lite kontroller blev det också, mest intressant var en gärdsmyg som ringmärktes på Landsort förra hösten, och antagligen övervintrat på ön.

I övrigt gjordes en del justeringar till näten och lite fixande på stationen.

En av dagens ringmärkta fågelarter, en björktrast.

Vid tangentbordet: Liam

1 April 2023

Anna, Carro och Liam jobbade vidare med näten i snön, Håkan skottade snö och bar stenar. Nu återstår bara det första vassnätet.

När vi jobbat klart, packade vi upp och monterade den nya badtunnan, fyllde med vatten som vi sedan värmde och badade tills solen gick ner.

Vid tangentbordet / Håkan