11 April 2023

Håkan och Niclas tillbringade morgonen på södra udden, där nästan 3000 sträckande sjöorrar räknades mellan 0600 och 1000. En översträckande forsärla hördes kort och en trädlärka vände över udden.

Eftermiddagen fram till 1430 patrullerades vägen upp tom Saltmar. Mest mesar, rödhakar och koltrastar längs vägen, vid Saltmar gransångare och skogssnäppa.

På eftermiddagen kom Helena ut.