9 april 2023

Vädret var mycket lika idag som igår, det vill säga omkring 2 till 4 grader och svag nord till nordostlig vind. Dagens överraskning var en padda som satt under bänken på ringmärkningslabbet.

Ringmärkningen flöt på mellan 05-11 och 24 fåglar av 8 arter fångades, och fyra fåglar kontrollerades. Det var en klassisk tidig aprilmix med rödhakar, kungsfåglar, järnsparvar och några trastar. Felicia, Oscar och Lovis hjälpte till med stor bravur.

En av dagens tre järnsparvar.

Sträckfågelräkning mellan 5:30 och 11:00 från fyren- ejder 1200, sjöorre 164, svärta 6, alfågel 157, storskrake 17, småskrake 29, storskarv 70, sångsvan 14, knölsvan 2, grågås 4, snatterand 1, skedand 2, stjärtand 1, gräsand 2, bläsand 1, gråhakedopping 1, storlom 1, trana 2, skrattmås 20, silltrut 2 skogssnäppa 1, strandskata 4, trädlärka 5, sånglärka 8, dubbeltrast 2, bofink 30, stare 19.

Idag åkte Lovis, Didrik, Oscar, Felicia, Niklas och Anna hem. Simon, Maria, Emma och Johan är kvar.