29 april 2023

Det går inte an att starta med något annat än dagens sibiriska knölsvärta som Raul V upptäckte när den rundade udden tidigt på morgonen. Extra kul att StOF:s ungdomsskådare var på plats när denna enhörning drog kvickt förbi. Av intresse från södra var också en kärrhök som upptäcktes sent, men spikades som 2k stäpphök längre norrut på ön av StOF:s ungdomsskådare (och Fältbiologer), bland annat Max K, Adrian T, Alfred T-B, Alvin J, Liam G, och Axel M.

I övrigt en kall cirka åttagradig dag med till början svag sydlig vind, sedan ökande framåt dagen. Men tropikflyttarna på ön gav en ljuvlig vårkänsla, vilket märktes i dagens fångst då lövsångare var den vanligaste arten med 16 fångade individer. Emma L och Johan L skötte märkningen som totalt gav 49 fåglar av 17 arter, där andra tropikflyttare som rödstjärt (stilig ung hanne) och ärtsångare lyste upp tillvaron för de knölsvärte-suktande märkarna. Klockan 11 var det nio personer på dagens guidning, mycket trevligt.

En av dagens ljuvliga lövsångare.

Det fångades även en avvikande taltrast som med sina vita fjädrar (leucistisk med en del vita mellersta täckare samt mycket vitt i ansiktet och i nacken) gav ett närmast jordtrast-liknande intryck. Från assisternas sida vill det tilläggas att taltrasten var gullig.

Den gulliga taltrasten <3

Bland andra räknade Raul och Didrik sträck på södra udden. Värt att nämna är svärta 490, sjöorre 707, ejder 307, alfågel 122, småspov 3, gråhakedopping 4, och så klart alkor så som sillgrissla 87, tordmule 52 och tobisgrissla 2.

Mycket folk på stationen! Förutom ovan nämnda är Håkan, Anders L och Johan G på stationen.