14 april 2023

Mulet och duggregn, friska ostliga-nordostliga vindar.

Håkan hade en svart rödstjärt i byn under morgonen. 2 bläsgås drog över stationen under eftermiddagen. En hel del bofink och rödhake rastade. I övrigt inga särskilda obsar under dagen.

Viggo, Jesper och Aron samt Anders kom ut under dagen. Håkan åkte hem under morgonen.

12 April 2023

Vinden hade vridit mot ost, södra udden besöktes på morgonen där bl.a. ca 1500 sjöorre räknades in, innan vi vid halv tio gav upp för blåsten.

Resten av dagen (avbrutet av värmepauser inne på stationen), gjordes individuella insatser längs vägen och i Bredmar.

Ellika och Helena åkte hem med eftermiddagsbåten.