22 april

Ringmärkningen sköttes av Carro och Carol och genererade 59 nymärkningar där rödhake var klart vanligast med 44 ex. Utöver dessa blev det fem kungsfåglar, tre taltrastar, två gulsparvar och ett ex av gärdsmyg, hämpling, gransångare, bofink och talgoxe. En fin morgon!

Några av morgonens fåglar: taltrast, rödhake och hämpling.

Under helgen går exkursionen “Fåglar över vatten ” av stapeln. Och över vatten blev det på morgonpasset, Vi tröskade igenom många sträck svärta (dagtotal summerad till1205), sjöorre (2327) och storspov (195) innan Erik “the American” Wahlgren fick oss att lyfta blicken till en fin-fin obs av amerikansk sjöorre. Den kom in från norr och följde Landsorts västkust hela vägen runt udden och gick fint att njuta av på ca som närmast 300 meter. Självklart fanns mer att se men dagboken slutar där idag.

På exkursionen: Alexander, Birgit, Birgitta, Britt-Marie, Eva och Mova. Övriga i fält: Anders, Erik, Håkan, Magnus m. fl.

Nedan: Erik med adrenalinpåslag larmar ut obsen av amerikansk sjöorre, Södra udden 2023-04-22, ca 08.14.