15 april 2023

Under större delen av dagen ONO ca 10 m/s, klart, 5 grader.

Under morgonen viss rörelse på en del småfåglar, tex finkar och dubbeltrastar. Men det ebbade ut ganska snabbt i det fina vädret. Ringmärkningen gav 38 individer av 11 arter.

Anders som stod på södra och spanande sträck såg bland annat stenfalk, kustlabb och några hundra sträckande svärtor. På ön rastade bland annat varfågel och svart rödstjärt.