8 april 2023

Väder: Klart. 2-5 C under dagen. Svag till måttlig vind från N-NO, ca 5 m/s.

Ringmärkningssäsongen är ju nu igång, och vi njöt av nya och breda spänger. Alla nät var uppe 5-11 och sammanlagt märktes 52 fåglar av 10 arter, samt 10 fåglar kontrollerades. Fångsten dominerades av kungsfågel (13) och rödhake (12). Bofinkarna (5) var ljuvligt feta, varav en hade fettklass 6, praktfull bofink. Annars var dagens begivenhet en redan ringmärkt ung kungsfågel. När vi kikade på dess ring märkte vi att ringen hade en ovanlig storlek, den var framför allt lägre. Dessutom pryddes ringen med texten “BUDAPEST”, en kungsfågel ringmärkte i Ungern! Lovis assisterade med bravur vid märkningen.

Den i Ungern ringmärkta kungsfågelhannen.

Simon och Didrik räknade fågel på södra (06 -11:30) – Sträckande: ejder 1300, svärta 30, sjöorre 165, alfågel 105, småskrake 30, storskrake 12, bläsand 33, gräsand 2, tordmule 10, sillgrissla 6, tobisgrissla 6, strandskata 50, rödbena 1, silltrut 1, jorduggla 1, sparvhök 1, ringduva 33, kråka 5, dubbeltrast 3, trädlärka 1, steglits 2, grönsiska 20, bofink 50

Personal på ön var idag Lovis & Didrik, Simon, Maria S, Emma & Johan L. Under dagen anlände Niklas, Felica, Oscar & Anna L.