Blog Image

Landsort Birds Diary!

2 Maj 2021

2021 Maj Posted on 02 May, 2021 12:48:43

Svaga vindar från syd-sydöst gjorde att alla näten kunde öppnas under morgonen. Färre fåglar än under gårdagen fångades, totalt 36 individer av 10 arter. Ytterligare ett par nya vårfåglar ingick i fångsten, däribland ärtsångare och trädpiplärka. Även en steglits fångades under dagen. De flesta näten stängdes vid 9:30 då ett lätt regn drog in.

För sträckskådningens del var det en ganska lugn dag. En del vadare såsom gluttsnäppa och småspov sträckte förbi.

Vind: Sydost
Styrka: 3-7 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: små skurar från 9:00 och framåt

Nymärkta fåglar:
Trädpiplärka: 1
Gärdsmyg: 1
Rödhake: 6
Ärtsångare: 1
Gransångare: 7
Lövsångare: 1
Bergfink: 2
Steglits: 1
Hämpling: 14
Gulsparv: 2
Totalt: 361 Maj 2021

2021 Maj Posted on 01 May, 2021 20:29:30

Svaga sydvästliga vindar under morgonen resulterade i att alla näten kunde öppnas. Totalt ringmärktes 63 fåglar av 17 arter, däribland ett antal nyanlända arter såsom lövsångare, rödstjärt och svarthätta. Rödhake och hämpling var annars de två dominerande arterna sett till antal under dagens märkning.

Sträckskådning vid södra udden respektive norra udden resulterade i ett antal intressanta fynd, som till exempel vitnackad svärta, kaspisk trut och ett stort antal bläsgäss. Den sträckande vitnackade svärtan upptäcktes från södra udden men kunde sedan beskådas av sträckskådare på norra udden när den passerade där. En mer utförlig lista över dagens sträckande arter går att finna på artportalen.

/Liam

Vind: Sydväst
Styrka: 3-10 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: Ingen

Nymärkta fåglar:

Järnsparv: 1
Rödhake: 27
Rödstjärt: 2
Stenskvätta: 2
Koltrast: 1
Taltrast: 1
Svarthätta: 1
Gransångare: 3
Lövsångare: 1
Kungsfågel: 6
Talgoxe: 1
Bofink: 1
Grönfink: 1
Hämpling: 12
Gråsiska: 1
Gulsparv: 1
Sävsparv: 1
Totalt: 63