27 maj 2021

Mulet väder, långa perioder med regn, kalla vindar från NV.

Inget sträck att tala om vid södra udden, istället användes tiden till att leta rastare på ön, som var formligen nedlusad med tättingar. Grå flugsnappare var den helt dominerade arten (tex sågs ett tjugotal från en punkt på skjutbanan), vid fyren noterades en flodsångare på morgonen , 2-3 rosenfinkar sågs och hördes mellan fågelstationen och byn , ytterligare en vid norrhamn, samt en busksångare som sjöng sporadiskt längs vägen norrut.

På kvällen hittades en mindre flugsnappare i södra lunden.

Ingen ringmärkning.

/Håkan