15 maj 2021

Vädret har varit dimmigt under hela obsperioden, vinden ostlig 1-4 m/s, temperaturen 4-8 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon. Sträckräkning uteblev pga dimman. Dimman lättade efter obsperioden varvid rastade ca 1500 Alfågel låg kvar utanför södra udden. Även Halsbandsflugsnapparen var kvar vid Fårhagen idag. Anmärkningsvärt vid ringmärkningen var en kontroll av 1k Blåmes märkt 2018 – nu 3k.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Kungsfågel 1

Ärtsångare 4

Lövsångare 4

Törnsångare 2

Svartvit flugsnappare 3

Rödstjärt 1

Hämpling 2

Bofink 1

Trädgårdssångare 1

Näktergal 1

Göktyta 1

Turkduva 1

23 fåglar av 13 arter

/Göran

14 maj 2021

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader. Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon (anlände på e.m). Sträckräkning bedrevs vid Södra udden (Gustav och Carl) och öster om Fågelstn från 05:00. Sträcket var magert och bevakningen avbröts 08:30. Anmärkningsvärda obsar var en stött Berguv syd om Saltmar innan sträckräkning (03:30), Gulhämpling 1 ex str N, Svart kråka 1 ex str S och Kentsk tärna 1 ex str NO. Rastande fågel – Ejder ca 1000 ex samt Alfågel ca 1500 ex en bit utanför södra udden samt en Halsbandsflugsnappare i Fårhagen och en Mindre flugsnappare vid Pestkyrkogården. En Biätare hördes överflygande vid Fågelstationen mot syd. Utöver det hördes en spelande Vattenrall i Bredmars norra vass.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Gärdsmyg 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 1

Törnsångare 2

Rödhake 1

Rödstjärt 2

Hämpling 3

Bofink 2

Svarthätta 2

Törnskata 1

26 fåglar av 11 arter

/Göran

13 maj 2021

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Gustav. Sträckräkning ? Dagens art blev en Biätare str syd vid Kummelhålet av annan skådare samt en rastande Rörhöna i Bredmar.

Ringmärkning av Caroline och Yasmina från 04:00-11:00.

Gransångare 3

Ärtsångare 15

Lövsångare 4

Hämpling 3

Bofink 3

Blåhake 1

Törnsångare 2

Svarthätta 1

Näktergal 1

Grönfink 1

Mindre flugsnappare 1

Stenskvätta 1

Rödhake 1

37 fåglar av 13 arter

/Göran