1 Maj 2021

Svaga sydvästliga vindar under morgonen resulterade i att alla näten kunde öppnas.
Totalt ringmärktes 63 fåglar av 17 arter, däribland ett antal nyanlända arter såsom lövsångare, rödstjärt och svarthätta. Rödhake och hämpling var annars de två dominerande arterna sett till antal under dagens märkning.

Sträckskådning vid södra udden respektive norra udden resulterade i ett antal intressanta fynd, som till exempel vitnackad svärta, kaspisk trut och ett stort antal bläsgäss. Den sträckande vitnackade svärtan upptäcktes från södra udden men kunde sedan beskådas av sträckskådare på norra udden när den passerade där. En mer utförlig lista över dagens sträckande arter går att finna på artportalen.

/Liam

Vind: Sydväst
Styrka: 3-10 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: Ingen

Nymärkta fåglar:

Järnsparv: 1
Rödhake: 27
Rödstjärt: 2
Stenskvätta: 2
Koltrast: 1
Taltrast: 1
Svarthätta: 1
Gransångare: 3
Lövsångare: 1
Kungsfågel: 6
Talgoxe: 1
Bofink: 1
Grönfink: 1
Hämpling: 12
Gråsiska: 1
Gulsparv: 1
Sävsparv: 1
Totalt: 63