29 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Gluttsnäppa och en Kentsk tärna

//Göran

28 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind S

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

hemvändare Karl-Erik och Marie.

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa samt Busksångare 1 ex 🎶

//Göran

27 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Karl-Erik och Marie ( samt Bosse enl. Tel )

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Kärrsnäppa, Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Skogssnäppa, Grönbena och Storspov samt en Gråhakedopping.

//Göran

26 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Småspov och Storspov samt en början till Skrattmåssträck

//Göran

25 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind O

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Kentsk tärna 4 ex str SV och Busksångare 1 ex 🎶

//Göran

******

24 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Gluttsnäppa 2 ex str SV, Myrspov 25 ex str SV, Ejder 2000 ex str SV, Turkduva 1 ex och Busksångare 1 ex 🎶

//Göran

23 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Storspov 1 ex str SV

//Göran

20 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SO Temperaturen 17-18 grader.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Rapporterade fynd; Turkduva – Kummelhålet

Ringmärkning av Caroline och Assist

Talgoxe 1

Ärtsångare 1

Näktergal 2

Rödstjärt 1

5 fåglar av 4 arter

//Göran

19 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SV Temperaturen 19-25 grader.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Håkan, Caroline och Assist

Rapporterade fynd; Turkduva – Fyrträdgården

Ringmärkning av Caroline och Assist

Blåmes 1

Talgoxe 3

Gulsparv  1

Ärtsångare 3

Härmsångare 1

Törnsångare 2

Nötväcka 1

Näktergal 2

Koltrast 1

Sädesärla 1

Grönfink 2

18 fåglar av 11 arter

//Göran

18 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SV Temperaturen 19-25 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Håkan, Caroline och Assist

Inga rapporterade fynd

//Göran

13 juni 2021

Klart väder under hela dagen.
Vinden nordvästlig, 6-9 m/s
Temperaturen 14-16 grader.

Liam, Carol, Johan och Alva åkte hem under dagen.

En solig dag med lågt tempo på fågellivet. Enstaka sjungande näktergal, härmsångare, ärtsångare och törnsångare hördes kring stationen, samt en kärrsångare på motsatt sida av Södra lunden. Väldigt lite sträckande fågel. I ringmärkningen var fångsten mager, men en busksångare fångades under morgonen vilket förgyllde dagen.

Dagens märkta:
Sädesärla 3
Stenskvätta 1
Busksångare 1
Rörsångare 2
Ärtsångare 1
Grönfink 3
Totalt 11 märkta av 6 arter

/Liam

12 juni 2021

Vädret stundom regnigt, stundom soligt under dagen. Vindar V-NV, 6-9 m/s. Temperaturen kring 14-16 grader.

Stationen bemannas av: Liam, Carol, Johan, och Alva.
Roger och Göran reste hem under dagen.

Sträckräkning vid fågelstationen mellan 7-11 med ganska magert resultat, med bland annat kentsk tärna som intressant obs. Ringmärkning genomfördes av Liam, Carol, Johan och Alva under dagen från 03-12, med ett uppehåll mellan 05-07 p.g.a. regn.

Dagens märkta:
Sädesärla 1
Ärtsångare 3
Törnsångare 2
Stare 1
Pilfink 2
Totalt: 9 fåglar av 5 arter

/Liam

11 juni 2021

Vädret har varit klart med blå himmel mest hela dagen. Lite moln mot kvällen. 

Vinden sydlig 3-5 mot kvällen 8-10 m/s. 

Temperaturen 17-19 grader.

Stationen bemannas av Roger, Göran, Alva, Johan, Carol och Liam

Ingen ringmärkning.

Morgonen ägnades uppåt ön med 5-6 🎶 Härmsångare 2-3 Rosenfink och en 🎶Kärrsångare vid Saltmar och en 🎶 i Bredmar.  En Rörsångare 🎶 i torr biotop nära Skjutbanan samt två 🎶 i Bredmar. Lärkfalk och Sparvhök jagande varav den senare knep en Stare i Bredmars norra vassar. Ca 200 Stare, fyra spelande Morkulla och en Vattenrall 🎶 i Bredmar.

/Göran

10 juni 2021

Vädret har varit klart med blå himmel.
Vinden sydlig 3-5 m/s. 

Temperaturen 15-19 grader.

Stationen bemannas av Roger och Göran 

Ingen ringmärkning.

En Svartsnäppa str mot SV innan vi kom ut.
Ett besök vid fyren gav ca 40 Svärta str mot NO i samlad flock. En hel del rastande Gudingar långt ut (minst 1500 ex). Även en samling pulli (20 ex) ivrigt beskyddade av ett antal Ådor. Ett försök gjordes för spelande Nattskärra, men ingen hördes. Istället kom en jagande Kattuggla över de öppna hällmarkerna strax norr om Våta vägen. Tornseglare har intagit holkar uppsatta på stationsfasaden. Minst sex ex intresserade.

/Göran

9 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock mest mulet, uppklarnande och lätt vind 2-3 m/s V. Temperaturen 15-19 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapportens anger bl a en Nattskärra och en Kattuggla

//Göran

8 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock mest växl. moln och lätt vind 1-2 m/s SV. Temperaturen 15-17 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger bl a en str Bivråk och sju Rosenfinkar.

//Göran

7 juni 2021

Knappt något väder att nämna. Dock en del mulet och 6-8 m/s SV. Temperaturen 18-19.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger en sen Kentsk tärna mot SV och ca 5000 rastande Ejder. En Alfågel.

//Göran

6 JUNI 2021

Vindar från ostsektorn, soligt men visst dis över havet.

Ingen ringmärkning idag, sträckräkningen nere vid fyren gav ett mycket magert resultat. Några kentska tärnor snurrade runt udden och vid vandrarhemmet satt en gulhämpling och sjöng på morgonen. I byn en kärrsångare och ytterligare en vid Saltmar.

/ Håkan

5 Juni 2021

En varm och ganska fågeltom dag som inleddes med spaning från fyren. Några svärtor, sjöorre, alkor och en ensam prutgås noterades. Det var tyst och lugnt i svackorna kring fyren.

Vid 7 tiden gick vi norrut längs vägen upp mot norrhamn, vände i norra lunden och tog Öjaleden tillbaks. Mycket härmsångare, ett par rosenfinkar, en kärrsångare i Saltmar och en i fårhagen och en rörsångare noterades vid tältplatsen.

Ringmärkning skedde från 0300 till nästan klockan 12, sex kärrsångare märktes och två rosenfinkar fastnade i samma nät. några meter från varandra.

Dagens tråkigaste händelse : några personer försökte “befria ” en törnsångare från ett nät, med resultatet att fågeln senare dog och nätet fick ett stort hål. Trots att vi eftersökte personerna nere i byn, lyckades vi inte finna dem.

/ Håkan

Ringmärkning av Caroline

från 03:00-12:00.

Trädgårdssångare 1

Ärtsångare 7

Lövsångare 10

Törnsångare 2

Härmsångare 2

Rörsångare 2

Kärrsångare 6

Rödhake 1

Koltrast 1

Stare 1

Svartvit flugsnappare 1

Törnskata 2

Rosenfink 2

Hämpling 1

Grönfink 1

Bofink 1

41 fåglar av 16 arter 

//Göran

4 juni 2021

Under morgonen var Torgny och Elisabet (gäst) på stationen. Återvände till fastlandet under eftermiddagen.

Vädret var klart med svag vind (1-3 m/s) från öster. Morgonen ägnades åt att leta fågel på ön. Det är fortfarande mycket härmsångare och rosenfink på ön, även om antalet minskat något. I Saltmar sjöng en kärrsångare.

Torgny

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande bokade:

Caroline, Marie, Anders, Håkan, Roger, Karin och Kevin.

//Göran

3 juni

Torgny Göransson och Elisabet Axås var på stationen.
Vädret var klart under hela dagen med svag nordostlig till ostlig vind. Temperatur 10-15 grader.
Sträckräkning på Södra udden mellan 04:45-08:00 gav inte mycket i den svaga vinden. Ejderflocken mellan Storberget och Lillberget har växt till minst 3600 individer. Under sena kvällen letade vi nattsångare och hittade en nattskärra som spelade öster om vägen strax norr om Jutvik.

Ingen ringmärkning.

Torgny

1 juni

Torgny Göransson var ensam på stationen idag.
Vädret har varit vackert och klart hela dagen. Nordlig vind, 6 m/s under morgonen. Den vred under dagen mot nordost och ökade till 10-12 m/s.
På södra udden var morgonsträcket nästan obefintligt; ett tjugotal svärtor, ett par vitkindade gäss, en storlom. Ett fåtal alkor patrullerade förbi åt båda hållen. Ett par lärkfalkar höll tillfälligt till i sänkan mellan fyren och södra udden.
Under den gångna natten sjöng minst ett tiotal näktergalar på ön och en kattuggla hoade söder om skjutbanan. Under dagen hördes sjutton härmsångare och minst sex rosenfinkar mellan Bredmar och fårhagen. Överlag en mycket lugn dag. Gott om huggorm i dikesrenar och på vägen.
Affären och serveringen i hamnen har öppnat – öppen dagligen 12-16.

Torgny