29 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Gluttsnäppa och en Kentsk tärna

//Göran