31 maj 2021

Växlande molnighet. Vinden omkring 2-5 m/s sydväst. Temperaturen 7-14 grader.

Stationen bemannas av Torgny.

Sträckräkning mellan kl.4-8 från Helvetesskäret. 

Dagens art blev den nyanlända Lundsångaren straxt öster om station. De senaste två dagarna av stiltje i sträckrörelse bröts denna morgon med sträckande Kustlabbar, Kentsk tärna och bra med Tordmule, Sillgrissla, Sjöorre och Svärta. Dessutom Kärrsnäppa och Mosnäppa mot NO.

Ingen ringmärkning

/Göran

30 maj 2021

Vädret har varit klart med blå himmel. Vinden 0 m/s efter kl.11 sydväst 1-3 m/s. 

Temperaturen 7-13 grader.

Stationen bemannas av Göran, Marina och Christina.

Sträckräkning mellan kl.5-8 vid Södra udden. 

Dagens art blev Tereksnäppan som kom på höjd lockande och svår att hitta i det blå. Mats fick in den i kikaren när den flög lägre och ut mot Sydudden. Rundade och sträckte mest troligt mot NO. Gulärla 3 ex mot norr. Stora flockar rastande Ejder (minst 2000 ex). Ön har tömts på mängderna av tättingar som rastat efter veckans myckna regn. Enstaka Rosenfink, och Härmsångare. En kvällstur utmed ön gav 11 Näktergal och en Kattuggla ropande SV om batteri Landsort ( med xylofoninslag ).

Ringmärkning av Caroline, Johannes och Marie

från 04:00-10:00.

Kärrsångare 2

Rörsångare 1

Sävsångare 1

Ärtsångare 3

Lövsångare 2

Törnsångare 1

Näktergal 2

Svarthätta 1

Törnskata 3

16 fåglar av 9 arter 

Maj: 441 fåglar – 88 röhak, 65 lösån, 64 ärsån 

totalt 2021 – 668 fåglar

8 maj bästa dag med 74 fåglar 

varav 44 Rödhake(röhak)

/Göran

29 maj 2021

Vädret har varit klart med blå himmel.
Vinden sydost 1-4 m/s. Temperaturen 7-14 grader.

Stationen bemannas av Caroline, Johannes, Marie, Janne, Mats, Göran, Marina och Christina

Sträckräkning mellan kl.5-8 vid Södra udden. 

Stora flockar rastande Ejder (minst 1500 ex).

Bra med Näktergal (ca 10), Härmsångare (ca 13), Rosenfink (ca 10), Kärrsångare (3), Busksångare (1-3), Gräshoppsångare (1) Bredmar och Mindre flugsnappare (1) Norra lunden.

Ringmärkning av Caroline, Johannes och Marie

från 04:00-12:00

Gransångare 1

Trädgårdssångare 1

Grå flugsnappare 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 8

Törnsångare 8

Busksångare 1

Näktergal 1

Svarthätta 1

Sävsångare 1

Rödstjärt 1

Härmsångare 1

35 fåglar av 12 arter i stdNät+1syd

/Göran

27 maj 2021

Mulet väder, långa perioder med regn, kalla vindar från NV.

Inget sträck att tala om vid södra udden, istället användes tiden till att leta rastare på ön, som var formligen nedlusad med tättingar. Grå flugsnappare var den helt dominerade arten (tex sågs ett tjugotal från en punkt på skjutbanan), vid fyren noterades en flodsångare på morgonen , 2-3 rosenfinkar sågs och hördes mellan fågelstationen och byn , ytterligare en vid norrhamn, samt en busksångare som sjöng sporadiskt längs vägen norrut.

På kvällen hittades en mindre flugsnappare i södra lunden.

Ingen ringmärkning.

/Håkan

23 maj 2021

Vädret mestadels klart till halvklart. Vinden sydlig 3-6 m/s. Temperaturen + 8-10 grader.

Stationen bemannas ( hemvändare )

Sträckräkning på södra udden kl.5-8 Rosenfink 1 ex 🎶 i övrigt obefintligt sträck.

Kornsparv 1 ex kvar på södra udden.

Ingen ringmärkning

/Göran

22 maj 2021

Vädret har varit mestadels klart, men med starkt morgondis med dålig sikt i horisonten (tidvis sågs inte Gunnarsstenarna). Lätt regn vid 8-9-tiden. Vinden sydlig 2-6 m/s. Temperaturen 6-11 grader.
Stationen bemannas av Roger, Uffe, Karin, Katrin och Ann
Sträckräkning mellan kl.5-8 vid Helvetesskäret, Bredmar. Vid 8-tiden sträckte en tätting över med ett obekant lockläte som hördes tre ggr och visade sig vara en Kornsparv som sedan rastade på Södra udden – Landsorts andra fynd genom tiderna.
Spetsbergssgrissla 1 ex kunde urskiljas i foto i en Tordmuleflock förbiflygande södra udden – Landsorts första fynd. Sveriges första fynd de senaste två åren. Östersjöns första fynd som fotograferats någonsin !

https://www.artportalen.se/Image/3353533

Övrigt : Kaspisk trut 1 2k str SV samt 6 Gravänder. På ön en Småspov str NO samt en Rosenfink str N över Fågelstationen – Bredmar.

Ringmärkning av Caroline och Erik
från 04:00-12:00.

Gransångare 2
Trädgårdssångare 1
Gulsparv 2
Ärtsångare 12
Lövsångare 26
Törnsångare 4
Törnskata 1
Näktergal 1
Koltrast 1
Svartvit flugsnappare 2
Rödstjärt 1
Bofink 2

55 fåglar av 12 arter

Delsummering 2021; april 227 fåglar, maj 390 fåglar => totalt 617 fåglar ringmärkta 2021.
Bl a 181 Rödhake, 55 Lövsångare, 53 Gransångare och 51 Ärtsångare.

Guidning av Roger och Caroline för främst en grupp Fågelguidning AB med Gigi S


/Göran

… ringmärkt och klar för friheten


21 maj 2021

Kommer ut till ön med Svedtiljas omkring 17:30 och vädret är klart med måttliga sydliga vindar.

Stationen bemannas av Roger, Uffe, Göran, Caroline och Erik ( hemvändare = Joel och Håkan ).

Sträckräkning ? Morkulla ses tidigt (uppstött ?)

Ingen ringmärkning av Caroline och Erik

/Göran

16 maj 2021


Vädret har varit dimmigt från kvällen, hela natten och lättade först vid 9-tiden, vinden först sydlig 1-4 m/s. Därefter ostlig 4-5 m/s. temperaturen 6-11 grader.
Stationen bemannas av
Sträckräkning mellan kl.9-11 – södra udden gav en hel del Vitkindade gäss och över Bredmar sträckte, utöver rena flockar, även en mindre flock med två Spetsbergsgäss.
Över Bredmar även en Stor- och en Myrspov.
Rosenfink rastade på södra udden och Nattskärra likaså vid Bredmar.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina
från 04:00-11:00.

Grönsångare 1
Härmsångare 1
Rörsångare 1
Ärtsångare 8
Lövsångare 8
Törnsångare 6
Svarthätta 1
Törnskata 2
Näktergal 2
Koltrast 1
Sädesärla 1

32 fåglar av 11 arter

/Göran

15 maj 2021

Vädret har varit dimmigt under hela obsperioden, vinden ostlig 1-4 m/s, temperaturen 4-8 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon. Sträckräkning uteblev pga dimman. Dimman lättade efter obsperioden varvid rastade ca 1500 Alfågel låg kvar utanför södra udden. Även Halsbandsflugsnapparen var kvar vid Fårhagen idag. Anmärkningsvärt vid ringmärkningen var en kontroll av 1k Blåmes märkt 2018 – nu 3k.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Kungsfågel 1

Ärtsångare 4

Lövsångare 4

Törnsångare 2

Svartvit flugsnappare 3

Rödstjärt 1

Hämpling 2

Bofink 1

Trädgårdssångare 1

Näktergal 1

Göktyta 1

Turkduva 1

23 fåglar av 13 arter

/Göran

14 maj 2021

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader. Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon (anlände på e.m). Sträckräkning bedrevs vid Södra udden (Gustav och Carl) och öster om Fågelstn från 05:00. Sträcket var magert och bevakningen avbröts 08:30. Anmärkningsvärda obsar var en stött Berguv syd om Saltmar innan sträckräkning (03:30), Gulhämpling 1 ex str N, Svart kråka 1 ex str S och Kentsk tärna 1 ex str NO. Rastande fågel – Ejder ca 1000 ex samt Alfågel ca 1500 ex en bit utanför södra udden samt en Halsbandsflugsnappare i Fårhagen och en Mindre flugsnappare vid Pestkyrkogården. En Biätare hördes överflygande vid Fågelstationen mot syd. Utöver det hördes en spelande Vattenrall i Bredmars norra vass.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Gärdsmyg 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 1

Törnsångare 2

Rödhake 1

Rödstjärt 2

Hämpling 3

Bofink 2

Svarthätta 2

Törnskata 1

26 fåglar av 11 arter

/Göran

13 maj 2021

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Gustav. Sträckräkning ? Dagens art blev en Biätare str syd vid Kummelhålet av annan skådare samt en rastande Rörhöna i Bredmar.

Ringmärkning av Caroline och Yasmina från 04:00-11:00.

Gransångare 3

Ärtsångare 15

Lövsångare 4

Hämpling 3

Bofink 3

Blåhake 1

Törnsångare 2

Svarthätta 1

Näktergal 1

Grönfink 1

Mindre flugsnappare 1

Stenskvätta 1

Rödhake 1

37 fåglar av 13 arter

/Göran

12 maj 2021

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader.
Stationen bemannades av Torgny och Elisabet (gäst). Under dagen fick vi tillskott av Caroline som utförde förberedelser inför morgondagens ringmärkning.
Sträckräkning bedrevs vid Norra udden från 05:30. Sträcket var magert och bevakningen avbröts 10:10. På ön har däremot mycket småfågel landat. Tre nya årsarter för Landsort hittades under dagen: halsbandsflugsnappare, härmsångare och grå flugsnappare.
Intrycket är att det går fort nu, arterna som varit sena, som lövsångare och svartvit flugsnappare, har hunnits i kapp av arter som nu anländer i normal tid.

Torgny

6 maj 2021

Stationen bemannades av Raul, Bosse, Janne och Torgny.
När man öppnade dörren under morgonen tycktes det sjunga trastar, piplärkor och sångare överallt.
Under natten vred vinden från syd till ost för att under dagen vrida vidare mot nord. Vinden var frisk 7 m/s. regnet avtog under dagen men upphörde helt först under kvällen. Efter de senaste två dygnens nederbörd är det blött överallt på ön.
Sträckräkning skedde på Södra udden mellan 05:10-12:00 samt 14:00-15:00. Sträcket var generellt sett lugnt. Mest fokus lades därför på att leta bland rastande fågel på ön.
Bland rastande fågel dominerade trastar (tusentals), rödhake och löv/gransångare.
Bland så mycket fågel måste det finnas något spännande. Under dagen hittades också bland annat fyra jordugglor, årets första näktergal, en ortolansparv och fyra ringtrastar. Dagen avslutades med att Raul hittade en gräshoppsångare i Bredmar.
Mest överraskande var kanske ändå Rauls möte med två älgar. Enligt uppgift har de upptäckts ute på havet och sedan styrts in mot land av en öbo i en båt.

2 Maj 2021

Svaga vindar från syd-sydöst gjorde att alla näten kunde öppnas under morgonen. Färre fåglar än under gårdagen fångades, totalt 36 individer av 10 arter. Ytterligare ett par nya vårfåglar ingick i fångsten, däribland ärtsångare och trädpiplärka. Även en steglits fångades under dagen. De flesta näten stängdes vid 9:30 då ett lätt regn drog in.

För sträckskådningens del var det en ganska lugn dag. En del vadare såsom gluttsnäppa och småspov sträckte förbi.

Vind: Sydost
Styrka: 3-7 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: små skurar från 9:00 och framåt

Nymärkta fåglar:
Trädpiplärka: 1
Gärdsmyg: 1
Rödhake: 6
Ärtsångare: 1
Gransångare: 7
Lövsångare: 1
Bergfink: 2
Steglits: 1
Hämpling: 14
Gulsparv: 2
Totalt: 36

1 Maj 2021

Svaga sydvästliga vindar under morgonen resulterade i att alla näten kunde öppnas.
Totalt ringmärktes 63 fåglar av 17 arter, däribland ett antal nyanlända arter såsom lövsångare, rödstjärt och svarthätta. Rödhake och hämpling var annars de två dominerande arterna sett till antal under dagens märkning.

Sträckskådning vid södra udden respektive norra udden resulterade i ett antal intressanta fynd, som till exempel vitnackad svärta, kaspisk trut och ett stort antal bläsgäss. Den sträckande vitnackade svärtan upptäcktes från södra udden men kunde sedan beskådas av sträckskådare på norra udden när den passerade där. En mer utförlig lista över dagens sträckande arter går att finna på artportalen.

/Liam

Vind: Sydväst
Styrka: 3-10 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: Ingen

Nymärkta fåglar:

Järnsparv: 1
Rödhake: 27
Rödstjärt: 2
Stenskvätta: 2
Koltrast: 1
Taltrast: 1
Svarthätta: 1
Gransångare: 3
Lövsångare: 1
Kungsfågel: 6
Talgoxe: 1
Bofink: 1
Grönfink: 1
Hämpling: 12
Gråsiska: 1
Gulsparv: 1
Sävsparv: 1
Totalt: 63