2 Maj 2021

Svaga vindar från syd-sydöst gjorde att alla näten kunde öppnas under morgonen. Färre fåglar än under gårdagen fångades, totalt 36 individer av 10 arter. Ytterligare ett par nya vårfåglar ingick i fångsten, däribland ärtsångare och trädpiplärka. Även en steglits fångades under dagen. De flesta näten stängdes vid 9:30 då ett lätt regn drog in.

För sträckskådningens del var det en ganska lugn dag. En del vadare såsom gluttsnäppa och småspov sträckte förbi.

Vind: Sydost
Styrka: 3-7 m/s
Temperature: 2-10
Nederbörd: små skurar från 9:00 och framåt

Nymärkta fåglar:
Trädpiplärka: 1
Gärdsmyg: 1
Rödhake: 6
Ärtsångare: 1
Gransångare: 7
Lövsångare: 1
Bergfink: 2
Steglits: 1
Hämpling: 14
Gulsparv: 2
Totalt: 36